หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉันไปพบแพทย์ทางด้านหูมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562โดย แพทย์ระบุว่าฉันมีอาการหูชั้นกลางอักเสบ มีตุ่มใสๆในหูของดิฉัน คุณหมอให้ยา AMOXYCILLIN 500MG CAP โดยระบุว่าให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้า เย็น โดยจำนวนยาแพทย์ให้มาทั้งหมด 28 เม็ด แต่ดิฉันอ่านฉลากยาไม่ถี่ถ้วน จึงทานยาเพียงครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า และเย็น ดิฉันเพิ่งมารู้ตัวว่าทานยาจำนวนเม็ดไม่ตรงกับที่คุณหมดสั่ง หลังจากที่ฉันทานยานั้นไปแล้ว 5 วัน ฉันควรทำอย่างไรต่อไปดีคะ ควรทานเพิ่มเป็นมื้อละ 2 เม็ด ตามที่คุณหมดสั่ง หรือควรที่จะทานครั้งละ 1 เม็ด ให้ครบ 7 วัน

ถามโดย Upon a time เผยแพร่ตั้งแต่ 28/11/2019-14:22:21 -- 498 views
 

คำตอบ

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ขนาดยา amoxicillin ที่แนะนำให้ใช้ในการรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบ (otitis media) มีหลายแบบขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรค หากเป็นในระดับน้อยถึงปานกลาง ขนาดที่แนะนำไว้เมื่อให้โดยการรับประทาน คือ amoxicillin ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง หรือขนาด 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5-7 วัน หากเป็นระดับรุนแรง จะรับประทานในขนาดสูงกว่านี้และเป็นเวลานานกว่านี้ ซึ่งในกรณีที่ถามมานี้ ช่วงแรกผู้ถามรับประทานยาในขนาดน้อยกว่าที่แพทย์สั่งจ่าย แต่ยังอยู่ในช่วงที่ใช้รักษาโรคที่เป็นในระดับน้อยถึงปานกลาง แต่อาจน้อยเกินไปสำหรับโรคที่เป็นในระดับรุนแรง จึงแนะนำให้เปลี่ยนมารับประทาน amoxicillin 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้าและเย็น ตามที่แพทย์สั่งในวันที่ 6 เป็นต้นไปจนยาหมด Keywords: amoxicillin, หูชั้นกลางอักเสบ, otitis media
Reference:
1. The electronic medicines compendium (emc). Aurobindo pharma. Revised: December 17, 2019. https://www.medicines.org.uk/emc/product/526/smpc#companyDetails
2. Amoxil® amoxicillin capsule. Prescribing information. Revised: November, 2006. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/050760s11,050761s11,050754s12,050542s25lbl.pdf
3. Amoxicillin: Drug information. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/amoxicillin-drug-information?search=amoxicillin&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020