หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดตีบ รอผ่าตัด bypass หมอให้กินยา clopidogrel 75mg, bisoprolol Fu 5mg, aspirin 81mg, atrovastatin 40mg และ omeprazole 20mg ตัวอื่นๆอ่านสรรพคุณแล้วเข้าใจได้ แต่ตัวหลังสุดนี้ทราบว่าเป็นยาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ถามว่า -ทำไมหมอจึงสั่งยาตัวนี้ -ตัังแต่กินยาชุดนี้มาประมาณสามสัปดาห์ อาการปวดเมื่อยเพิ่มขึ้น ที่ชัดเจนคือปวดแบบเจ็บแถวฝ่ามือซ้าย(ระดับ1/10) เป็นมาตลอด เป็นผลข้างเคียงจากยาชุดนี้หรือไม่ เพราะก่อนกินยาไม่มีอาการแบบนี้เลย ถ้าเป็นผลจากยาควรลดตัวไหน

ถามโดย อัมพร เผยแพร่ตั้งแต่ 12/08/2019-08:04:22 -- 3,576 views
 

คำตอบ

ยา omeprazole เป็นยาในกลุ่มที่ช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร สำหรับกรณีของผู้ถามนั้น ยาดังกล่าวอาจใช้เพื่อ ป้องกันภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารในผู้ที่ได้รับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดมากกว่า 1 ชนิด (ได้แก่ clopidogrel และ aspirin) สำหรับอาการปวดเมื่อยรวมถึงมีอาการปวดแบบเจ็บฝ่ามือซ้ายที่เกิดขึ้นหลังรับประทานยามาประมาณสามสัปดาห์นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุรวมถึงยาบางชนิดที่กล่าวข้างต้นที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อกล้ามเนื้อได้ อย่างไรก็ตามหากอาการยังคงอยู่แนะนำให้พบแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดเจ็บดังกล่าว แต่ไม่ควรปรับลดขนาดยาหรือหยุดรับประทานยาด้วยตนเอง เนื่องจากยาที่ผู้ถามได้รับล้วนมีความจำเป็นต่อการรักษาโรคหัวใจหลอดเลือดตีบทั้งสิ้น Keywords: โรคหัวใจหลอดเลือดตีบ, clopidogrel, aspirin, atorvastatin, omeprazole

Reference:
1. Abraham NS, Hlatky MA, Antman EM, Bhatt DL, Bjorkman DJ, Clark CB, et al. ACCF/ACG/AHA 2010 expert consensus document on the concomitant use of PPIs and thienopyridines: a focus update of the a ACCF/ACG/AHA 2008 expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of antiplatelet therapy and NSAID use. Circulation 2010;122:2619-33.
2. Manoj K, Jain N, Madhu SV. Myopathy in patients taking atorvastatin: a pilot study. Indian J Endocrinol Metab 2017;21:504-9.
3. Holbrook A, Wright M, Sung M, Ribic C, Baker S. Statin-associated rhabdomyolysis: is there a dose-response relationship? Can J Cardiol 2011;27:146-51.

Keywords:
-

ทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้