หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Etoposide หากใช้ยานี้ จะต้องคุมกำเนิดไปอีกเป็นระยะเวลาเท่าใด

ถามโดย J เผยแพร่ตั้งแต่ 10/06/2019-21:35:26 -- 859 views
 

คำตอบ

การใช้ยา etoposide มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ระหว่างที่มีการใช้ยา Etoposide ควรมีการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาที่ใช้ยาและคุมกำเนิดต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย สำหรับผู้ชายที่เป็นคู่นอนของหญิงที่อาจตั้งครรภ์ได้ เมื่อใช้ยานี้ต้องมีการคุมกำเนิดเช่นเดียวกันตลอดช่วงเวลาที่ใช้ยาโดยใช้ถุงยางอนามัย และควรคุมกำเนิดต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 4 เดือนหลังได้รับยาครั้งสุดท้าย (บางผลิตภัณฑ์แนะนำให้คุมกำเนิดต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ ได้จากข่าวยาเรื่อง “ยาที่อาจทำให้ลูกในท้องพิการ...จะเลือกการคุมกำเนิดวิธีใด?” ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/news_week_full.php?id=1501 Keywords: etoposide, การคุมกำเนิด

Reference:
1. American Pharmacists Association. Drug information handbook with international trade names index. 27th ed. Hudson, OH: Lexi-Comp; 2018. p. 932.
2. Etoposide. IBM Micromedex ®. https://www.micromedexsolutions.com.
3. Etoposide injection USP product monograph. https://www.sandoz.ca/sites/www.sandoz.ca/files/Etoposide%20Product%20Monograph.pdf.

Keywords:
-

มะเร็ง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้