หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่ายา Iressa ที่รักษาโรคมะเร็งซึ่งผลิตจากอเมริกามีความแตกต่างจากยาที่ผลิตที่อินเดียมั๊ยครับ เห็นว่าราคาต่างกันพอสมควร

ถามโดย จ๊อบ เผยแพร่ตั้งแต่ 28/08/2012-16:29:21 -- 3,167 views
 

คำตอบ

ยังไม่มีข้อมูลของความแตกต่างระหว่างยาที่ผลิตในอเมริกาและผลิตที่อินเดีย ต้องรอการศึกษาที่เปรียบเทียบผลของยาทั้งสองว่ามีความเท่าเทียมกันของการรักษา (bioequivalence) กันหรือไม่
Reference:
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ (Generic Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION.[Online]..Available from http://drug.fda.moph.go.th/zone_asean/files
มะเร็ง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020