หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การส่งยาจากต่างประเทศมาไทย โดยขนส่งผ่านเรือ ทำให้ตัวยาเสื่อมสภาพไมค่ะ ควรทานหรือไม่ควรทานค่ะ มันมีผลอะไรไมค่ะ

ถามโดย แพท เผยแพร่ตั้งแต่ 21/01/2019-06:45:58 -- 502 views
 

คำตอบ

การขนส่งยาโดยยานพาหนะใดๆก็ตามอาจทำให้ตัวยาเสื่อมสภาพได้หากมีการเก็บรักษายาไม่เหมาะสม โดยสามารถสังเกตการเสื่อมสภาพเบื้องต้นได้จากลักษณะภายนอกของยาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สี กลิ่น เม็ดยามีรอยด่างหรือผิวไม่เรียบ แคปซูลบวมหรือเยิ้ม มีตะกอนเกิดขึ้น (กรณียาน้ำใส) ภาชนะบรรจุชำรุดหรือปิดไม่สนิท เป็นต้น หากเกิดการเสื่อมสภาพดังกล่าวข้างต้นไม่ให้ใช้ยานั้นเพราะอาจใช้ยาไม่ได้ผลหรือเกิดอาการพิษจากยา หากยาไม่มีการเสื่อมสภาพสามารถใช้ยาได้ตามปกติ Keyword: การจัดส่งยา, ยาเสื่อมสภาพ, ความคงสภาพของยา
Reference:
1. Troy DB, Beringer P. Remington: the science and practice of pharmacy. 21st ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006
2. Rana AS, Kumar H. Manufacturing defects of tablets – reviews. J Drug Deliv Ther 2013;3(6):200-6
อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020