หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

น้ำตาเทียมแบบ unit dose ถ้าซื้อมาแล้วแช่ในตู้เย็น. จนหมดอายุ อยากทราบว่านำมาใช้ได้หรือไม่

ถามโดย ช เผยแพร่ตั้งแต่ 08/03/2019-10:47:45 -- 1,578 views
 

คำตอบ

ไม่แนะนำให้ใช้ยารวมถึงน้ำตาเทียมที่หมดอายุแล้ว เนื่องจากตัวยาสำคัญหรือสารอื่นที่เป็นส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนสภาพไป ทำให้ประสิทธิภาพไม่มีเพียงพอ และการเปลี่ยนสภาพไปนั้นอาจเกิดเป็นสารอื่นเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ การเก็บในที่เย็นหรือยังไม่เปิดใช้ไม่อาจสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะคงอยู่ในสภาพเดิมโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง Keywords: น้ำตาเทียม, ยาหมดอายุ
Reference:
อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020