หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาในตัวยาของทิฟฟี่ มีสารโด๊ปหรือไม่


รหัสคำถาม: 7548 ถามโดย: ธารารัตน์ (นักศึกษา) เมื่อ: 13/11/2018-19:12:31 -- อ่านแล้ว 207 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

สารโด๊ป หมายถึงสารที่นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย หรือช่วยบดบังสภาพความบกพร่องของร่างกาย แบ่งเป็นหลายกลุ่ม มีทั้ง สารอนาบอลิก (anabolic agents), เปปไทด์ฮอร์โมน สารที่ช่วยการเจริญเติบโต สารกระตุ้นตัวรับชนิดเบต้า-ทู (beta-2 agonists), สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (stimulants), สารกลูโคคอร์ติคอยด์ เป็นต้น สำหรับยาทิฟฟี่ (รูปแบบยาเม็ด) ที่ถามมานั้น ประกอบด้วยตัวยา paracetamol และ chlorpheniramine จะไม่จัดเป็นสารโด๊ป กรณีที่เป็นยาทิฟฟี่ตำรับอื่นหากมี pseudoephedrine ผสมอยู่และใช้ในปริมาณสูงมากจนตรวจพบปริมาณในปัสสาวะมีเกินกว่า 150 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะถือเป็นสารโด๊ป (จัดอยู่ในกลุ่มสารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง) อย่างไรก็ตาม ยาทิฟฟี่ตำรับที่มี pseudoephedrine ด้วยนั้นพบเฉพาะรูปแบบยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็กเท่านั้น

Keywords: ทิฟฟี่, สารโด๊ป, paracetamol, chlorpheniramine, pseudoephedrine, beta-2 agonists, stimulants

อ้างอิงจาก:
1. Patil N, Ramachandra K, Narendranath S, Somashekar H. Drug abuse in sports. J Pharm Res 2012; 5 (1): 593-603.
2. World anti doping agency. The Prohibited List January 2018. Available from: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list..
3. MIMS Online Thailand. Tiffy. 2018. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/tiffy

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล