หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในตัวยาของทิฟฟี่ มีสารโด๊ปหรือไม่

ถามโดย ธารารัตน์ เผยแพร่ตั้งแต่ 13/11/2018-19:12:31 -- 695 views
 

คำตอบ

สารโด๊ป หมายถึงสารที่นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย หรือช่วยบดบังสภาพความบกพร่องของร่างกาย แบ่งเป็นหลายกลุ่ม มีทั้ง สารอนาบอลิก (anabolic agents), เปปไทด์ฮอร์โมน สารที่ช่วยการเจริญเติบโต สารกระตุ้นตัวรับชนิดเบต้า-ทู (beta-2 agonists), สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (stimulants), สารกลูโคคอร์ติคอยด์ เป็นต้น สำหรับยาทิฟฟี่ (รูปแบบยาเม็ด) ที่ถามมานั้น ประกอบด้วยตัวยา paracetamol และ chlorpheniramine จะไม่จัดเป็นสารโด๊ป กรณีที่เป็นยาทิฟฟี่ตำรับอื่นหากมี pseudoephedrine ผสมอยู่และใช้ในปริมาณสูงมากจนตรวจพบปริมาณในปัสสาวะมีเกินกว่า 150 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะถือเป็นสารโด๊ป (จัดอยู่ในกลุ่มสารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง) อย่างไรก็ตาม ยาทิฟฟี่ตำรับที่มี pseudoephedrine ด้วยนั้นพบเฉพาะรูปแบบยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็กเท่านั้น Keywords: ทิฟฟี่, สารโด๊ป, paracetamol, chlorpheniramine, pseudoephedrine, beta-2 agonists, stimulants
Reference:
1. Patil N, Ramachandra K, Narendranath S, Somashekar H. Drug abuse in sports. J Pharm Res 2012; 5 (1): 593-603.
2. World anti doping agency. The Prohibited List January 2018. Available from: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list..
3. MIMS Online Thailand. Tiffy. 2018. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/tiffy
ระบบประสาท อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020