หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Last >> 


51. Lefamulin (systemic pleuromutilin ชนิดแรก) สำหรับรักษาโรคปอดอักเสบชนิด community-acquired pneumonia
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 -- Pleuromutilins เป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่ได้จากเห็ดรา (fungi) ยาในกลุ่มนี้มีโครงสร้างต่างจากยาปฏิชีวนะกลุ่มอื่น ๆ การดื้อยาของแบคทีเรียที่มีต่อยาอื่นคาดว่าจะส่งผลกระทบน้อยต่อยาในกลุ่มนี้ เริ่มนำยาในกลุ่มนี้มาใช้กับคนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2007 ได้แก่ reta... อ่านแล้ว 1934 ครั้ง
52. Pleuromutilins…ยาปฏิชีวนะกลุ่มล่าสุดกับบทบาทในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกายคน
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 -- Pleuromutilins เป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่ได้จากเห็ดรา (fungi) ยาในกลุ่มนี้มีโครงสร้างซับซ้อน แยก (+)-pleuromutilin ได้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1951 จากเห็ดราชื่อ Pleurotus mutilus (ชื่อใหม่คือ Clitophilus scyphoides), Pleurotus passeckerianus (ชื่อใหม่คือ C... อ่านแล้ว 2494 ครั้ง
53. ยาสูตรผสม imipenem/cilastatin/relebactam (ตัวยา 3 ชนิด) สำหรับรักษาการติดเชื้อซับซ้อนในทางเดินปัสสาวะและในช่องท้อง
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 -- ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม β-lactams ซึ่งรวมถึง carbapenems เป็นยากลุ่มใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการต้านแบคทีเรียและมีบทบาทมากในการช่วยชีวิตมนุษย์ imipenem เป็นยาในกลุ่ม carbapenems การที่ imipenem ถูกทำลายฤทธิ์ได้โดยเอนไซม์ dehydropeptidase ที่ไต จึงท... อ่านแล้ว 4855 ครั้ง
54. Apremilast...PDE-4 inhibitor กับข้อบ่งใช้ใหม่สำหรับรักษาแผลในปากในผู้ป่วย Behçet's disease
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 -- เอนไซม์ phosphodiesterase (PDE) ทำหน้าที่ย่อย phosphodiester bond ของ cyclic nucleotides ทั้ง cyclic adenosine monophosphate (cAMP) และ cyclic guanosine monophosphate (cGMP) พบ PDE กระจายในเนื้อเยื่อทั่วไป ได้มีการศึกษาถึงบทบาทของ PDE ในการเกิดโรคหรื... อ่านแล้ว 1452 ครั้ง
55. Phosphodiesterase (PDE) inhibitors กับข้อบ่งใช้ที่หลากหลาย: update
สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 -- เอนไซม์ phosphodiesterase (PDE) ทำหน้าที่ย่อย phosphodiester bond ของ cyclic nucleotides ทั้ง cyclic adenosine monophosphate (cAMP) และ cyclic guanosine monophosphate (cGMP) ทำให้มีปริมาณ cyclic nucleotides ทั้งสองชนิดนี้ในเนื้อเยื่อต่างๆ ลดลง PDE มี... อ่านแล้ว 3024 ครั้ง
56. Anticholinergics กับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้ที่มีอายุมาก
สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 -- ภาวะสมองเสื่อม (dementia) เป็นความผิดปกติในระบบการทำงานของสมองที่ถดถอยลง ประสิทธิภาพด้านสติปัญญาหรือเชาวน์ปัญญาค่อยๆ ลดลง เกิดความบกพร่องด้านความจำ ความเข้าใจ การเรียนรู้ การใช้ความคิด การใช้ภาษาสื่อสาร การตัดสินใจ เป็นต้น ภาวะสมองเสื่อมมีหลายอย่าง เ... อ่านแล้ว 1912 ครั้ง
57. Rivaroxaban ยาเม็ดขนาด 15 และ 20 มิลลิกรัม…ย้ำเตือนให้รับประทานพร้อมอาหาร
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 -- Rivaroxaban เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยากันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) ชนิดรับประทาน อยู่ในกลุ่ม direct factor Xa inhibitors ออกฤทธิ์ยับยั้ง coagulation factor Xa เช่นเดียวกันกับ apixaban, edoxaban และ betrixaban (ยาใหม่ที่วางจำหน่ายในบางประเ... อ่านแล้ว 6514 ครั้ง
58. Erdafitinib…FGFR kinase inhibitor ชนิดแรกที่ใช้รักษาโรคมะเร็งชนิด urothelial carcinoma
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 -- Fibroblast growth factor/fibroblast growth factor receptor (FGF/FGFR) signaling pathway มีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากพบความผิดปกติของยีน FGFR ในโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น ความผิดปกติของยีน FGF... อ่านแล้ว 1505 ครั้ง
59. FGFR tyrosine kinase inhibitors สำหรับรักษาโรคมะเร็ง
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 -- ในร่างกาย fibroblast growth factor/fibroblast growth factor receptor (FGF/FGFR) signaling pathway มีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่างๆ นับตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นต้นมา โดยเกี่ยวข้องการเกิดเอ็มบริโอ (embryogenesis), การงอกของเส้นเลือด, tissue homeostasis, การหา... อ่านแล้ว 1371 ครั้ง
60. Esketamine nasal spray...ยารักษาโรคซึมเศร้าชนิดพ่นจมูก
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 -- Esketamine (S-ketamine) เป็น S-enantiomer ของ ketamine (racemic form) ออกฤทธิ์เป็น non-selective, non-competitive N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist มีฤทธิ์คล้าย ketamine ซึ่งการให้ ketamine เข้าหลอดเลือดดำออกฤทธิ์ต้านซึมเศร้าได้อย่างรวด... อ่านแล้ว 2809 ครั้ง
<< First | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล