หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Osimertinib ร่วมกับเคมีบำบัด ประโยชน์ที่มากขึ้นใน EGFR-mutated NSCLC

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน พฤษภาคม ปี 2567 -- อ่านแล้ว 751 ครั้ง
 
Osimertinib (Tragrisso®) เป็นยามุ่งเป้ากลุ่ม epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) ชนิดรับประทาน ออกฤทธิ์ผ่านการยับยั้งเอนไซม์ EGFR tyrosine kinase แบบไม่ผันกลับ (irreversible) ลดการส่งสัญญาณภายในเซลล์มะเร็ง มีข้อบ่งใช้ในโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (non-small cell lung cancer, NSCLC) ที่มีการตรวจพบ EGFR mutation ชนิดที่พบได้บ่อย เช่น exon 19 deletion, exon 21 L858R รวมถึง T790M ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ที่สำคัญและทำให้ลดประสิทธิภาพของ EGFR-TKIs รุ่นก่อน โดย osimertinib สามารถจับ EGFR tyrosine kinase ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเพาะและจับใน ตำแหน่งที่แตกต่างกันกับ EFGR-TKIs รุ่นก่อน จึงสามารถใช้ใน T790M mutation ได้[1] ตามแนวเวชปฏิบัติ ในปัจจุบันแนะนำ osimertinib เป็นยาเดี่ยวในการรักษา NSCLC ที่ตรวจพบ EGFR mutation[2] อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงประสิทธิภาพการใช้ osimertinib ร่วมกับเคมีบำบัด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา อนุมัติการใช้ osimertinib ร่วมกับ platinum-based chemotherapy ในผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามเฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจาย (locally advance or metastatic NSCLC) ที่มี EGFR mutation[3] โดยอ้างอิงจากการศึกษา FLAURA-2 trial[4] เปรียบเทียบระหว่างการใช้ osimertinib tablet 80 mg (monotherapy) และ osimertinib tablet 80 mg ควบคู่กับยาเคมีบำบัดสูตรมาตรฐานผ่านหลอดเลือดดำ ได้แก่ pemetrexed 500 mg/m2 ร่วมกับ cisplatin 75 mg/m2 หรือ pemetrexed 500 mg/m2 ร่วมกับ carboplatin area under the curve 5 mg/ml/min (combination therapy) ศึกษาในผู้ป่วย locally advance and metastatic NSLCL ที่มี EGFR mutation ชนิด exon 19 deletion หรือ exon 21 L858R ร่วมกับยังไม่ได้รับการรักษามาก่อนหน้า จำนวน 557 ราย พบว่ากลุ่ม combination therapy มีระยะเวลาการรุดหน้าของโรค (progression free survival) นานกว่ากลุ่ม monotherapy ร้อยละ 38 (hazard ratio 0.62 95%CI: 0.49-0.79, p<0.001) และในกลุ่ม combination therapy และ monotherapy มีอัตราการตอบสนอง (objective response) ร้อยละ 83 และ 76 ตามลำดับ สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งพบได้มากกว่าในกลุ่ม combination therapy เช่น ผื่น ท้องเสีย กระเพาะอาหารอักเสบ ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลต่ำ (neutropenia) ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia) เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

1. Lamb YN. Osimertinib: A Review in Previously Untreated, EGFR Mutation-Positive, Advanced NSCLC [published correction appears in Target Oncol. 2021 Nov;16(6): 869]. Target Oncol. 2021;16(5):687-695.

2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Non-small cell lung cancer V.2.2024. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2024. All rights reserved. Accessed [2024 Feb 29].

3. Center for Drug Evaluation, and Research. “FDA Approves Osimertinib with Chemotherapy for EGFR-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer.” U.S. Food and Drug Administration, FDA, 20 Feb. 2024, https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-osimertinib-chemotherapy-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer.

4. Planchard D, Jänne PA, Cheng Y, et al. Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med. 2023; 389(21):1935-1948.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
osimertinib NSCLC exon 19 deletion exon 21 L858R
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้