หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Folate and Vitamin B6 Lower Cardiovascular Risk

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน เมษายน ปี 2553 -- อ่านแล้ว 1,917 ครั้ง
 
ข้อมูลจากการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ทำในประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการรับประทาน folate และวิตามินบี 6 จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก stroke และโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆ ได้ในผู้หญิง และอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวในผู้ชายได้อีกด้วย

การศึกษาดังกล่าวมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชาย 23,119 ราย และผู้หญิง 35,611 ราย (อายุระหว่าง 40-79 ปี) ที่ตอบแบบสอบถามที่จัดทำโดย Japan Collaborative Cohort study มีค่ากลางของระยะเวลาติดตามผล คือ 14 ปี มีผู้เสียชีวิตจาก stroke ทั้งหมด 986 ราย เสียชีวิตจาก coronary heart disease 424 ราย และเสียชีวิตจาก cardiovascular disease 2,087 ราย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามพบว่าผู้ชายที่รับประทาน folate และวิตามินบี6 ในปริมาณที่สูงกว่าจะมีการเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และผู้หญิงที่รับประทาน folate และวิตามินบี6 ในปริมาณสูงกว่าจะมีการเสียชีวิตจาก stroke , heart disease และ cardiovascular disease ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการรับประทานวิตามินบี 12 นั้นไม่สัมพันธ์กับการลดลงของอัตราการเสียชีวิต และผลดังกล่าวของ folate และวิตามินบี 6 นั้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ แม้ว่าจะมีการปรับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงมีการคัดผู้ที่รับประทานอาหารเสริมออกจากการวิเคราะห์ไป 7,334 ราย แล้วก็ตาม

นักวิจัยเชื่อว่ากลไกที่ทำให้เกิดผลดังกล่าวน่าจะมาจากการที่ folate และ วิตามินบี 6 สามารถลดระดับสาร homocystein ในเลือดได้นั่นเอง

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020