เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

แผนการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารแผนการศึกษาปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
Code Name Credits (Lecture-Lab-Self Study)
ICCH 192 General Chemistry 3 (3-0-6)
ICGE 101 Basic Academic Writing and Research 3 (3-0-6)
ICGE 128 How to Know What Is Good? - Moral Reasoning and Behavior 3 (3-0-6)
ICGE 129 Diversities in Multilingual Societies 1 (1-0-2)
ICGE 134 Positive Psychology 3 (3-0-6)
ICGE 141 Fundamental Entrepreneurship 3 (3-0-6)
ICMA 190 Statistics for Science 3 (3-0-6)
ICMA 192 Biological Statistics Laboratory 1 (0-3-1)
Total 20
ภาคการศึกษาที่ 2
Code Name Credits (Lecture-Lab-Self Study)
ICBI 190 Ethics for Biological Sciences 3 (3-0-6)
ICBI 191 Cell Biology 3 (3-0-6)
ICCH 193 Organic Chemistry 3 (3-0-6)
ICGE 102 Advanced Academic Writing and Research 3 (3-0-6)
ICGE 103 Public Speaking 3 (3-0-6)
ICGE 133 Leadership and Change for a Global Society 3 (3-0-6)
ICMA 191 Calculus 3 (3-0-6)
ICSC 190 Scientific Research and Presentations 1 (1-0-2)
Total 22
ข้อมูลทั่วไป สถานที่ศึกษา การรับเข้าศึกษา แผนการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ Apply Direct Admission

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้