เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

สถานที่ศึกษา

สถานที่ศึกษาสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีดังต่อไปนี้

 • ชั้นปีที่ 1 ศึกษาที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
 • ชั้นปีที่ 2-6 ศึกษาที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาจะเข้ารับการฝึกงาน ณ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมยาเภสัชกรรม ร้านขายยาชุมชน ร้านยา (เภสัชกรรมชุมชน) บริษัทหรือองค์กรด้านยาและอาหาร รวมไปถึงหน่วยงานภายใต้เครือข่ายของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพฯ

  อาคาร ราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาคาร ราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้องบรรยาย 1
  ห้องบรรยาย 1
  ห้องบรรยาย 2
  ห้องบรรยาย 2
  บริเวณโถงต้อนรับ
  บริเวณโถงต้อนรับ
  พื้นที่เรียนกลุ่มย่อย
  พื้นที่เรียนกลุ่มย่อย
  ห้องปฏิบัติการ
  ห้องปฏิบัติการ
  พื้นที่ส่วนกลาง
  พื้นที่ส่วนกลาง
ข้อมูลทั่วไป สถานที่ศึกษา การรับเข้าศึกษา แผนการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ Apply Direct Admission

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้