เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

สถานที่ศึกษา

สถานที่ศึกษาสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีดังต่อไปนี้

  • ชั้นปีที่ 1 ศึกษาที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
  • ชั้นปีที่ 2-6 ศึกษาที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพฯ
  • การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาจะเข้ารับการฝึกงาน ณ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมยาเภสัชกรรม ร้านขายยาชุมชน ร้านยา (เภสัชกรรมชุมชน) บริษัทหรือองค์กรด้านยาและอาหาร รวมไปถึงหน่วยงานภายใต้เครือข่ายของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพฯ

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับเข้าศึกษา แผนการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้