เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

โอกาสในการประกอบอาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

โอกาสสำหรับโรงเรียนเภสัชศาสตร์ นานาชาติ ในการทำงานและการประกอบอาชีพ มีกว้างขวางและหลากหลาย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ

 • เภสัชกรโรงพยาบาล (Hospital pharmacist)
 • เภสัชกรคลินิก (Clinical pharmacist)
 • เภสัชกรชุมชน (Community pharmacist)
 • เภสัชกรครอบครัว (Family pharmacist)
 • เภสัชกรนักวิจัยทางคลินิก (Clinical research associate pharmacist)
 • อาจารย์หรือนักวิชาการในสาขาเภสัชศาสตร์ (Academic pharmacist)
 • เภสัชกรผู้ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา (Medical science liaison pharmacist)
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Business owner)

รูปภาพ

  Academic Pharmacist
  Academic Pharmacist
  Clinical Pharmacist
  Clinical Pharmacist
  Clinical Pharmacist
  Clinical Pharmacist
  Clinical Research Associate Pharmacist
  Clinical Research Associate Pharmacist
  Community Pharmacist
  Community Pharmacist
  Family Pharmacist
  Family Pharmacist
  Hosital Pharmacist
  Hosital Pharmacist
  Hosital Pharmacist
  Hosital Pharmacist
  Medical Science Liason Pharmacist
  Medical Science Liason Pharmacist
ข้อมูลทั่วไป สถานที่ศึกษา การรับเข้าศึกษา แผนการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ Apply Direct Admission

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้