เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

การรับเข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า
 • ต้องมีคุณสมบัติ และผ่านข้อกำหนดเบื้องต้น ดังนี้
  • มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) อย่างใดอย่างหนึ่ง
   • TOEFL-IBT: คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 69 และ คะแนนด้านการเขียนไม่น้อยกว่า 22
   • TOEFL-ITP: ไม่น้อยกว่า 500
   • IELTS: คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 6 และ คะแนนด้านการเขียนไม่น้อยกว่า 6
  • มีผลคะแนนสอบ Scholastic Aptitude Test (SAT) ไม่น้อยกว่า 600 คะแนนในแต่ละรายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
 • ขั้นตอนการรับเข้าศึกษาจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลทั่วไป สถานที่ศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับเข้าศึกษา แผนการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้