เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่าย สำหรับการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังต่อไปนี้

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน คือ 37.25 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีละ 360,000 บาท (ประมาณ 9,665 USD)
    • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (รวม 6 ปี) 2,160,000 บาท (ประมาณ 57,987USD)
  • คณะฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ รวมทั้งไปทำโครงการศึกษาพิเศษหรือโครงการวิจัยในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแต่ละประเทศ/สถาบัน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  • ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ประมาณ 9,000 บาท ต่อเดือน
ข้อมูลทั่วไป สถานที่ศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับเข้าศึกษา แผนการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้