หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าหากเราลืมกินยาคุมไป2 วัน แล้วประจำเดือนมา ควรรอให้ประจำเดือน หมดก่อน รึควรกินยาคุมต่อทันที เพราะกินยาต่อแล้วประจำหยุดไหลเลย

ถามโดย สา เผยแพร่ตั้งแต่ 23/08/2023-03:34:42 -- 7,013 views
 

คำตอบ

หากลืมรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเม็ดที่มีฮอร์โมนติดต่อกันตั้งแต่ 2 เม็ด ขึ้นไป (ลืมรับประทานยาตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป) อาจทำให้มีประจำเดือนได้ เนื่องจากระดับฮอร์โมนที่ได้รับจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในร่างกายลดลง ดังนั้นวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อลืมรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดในกรณีนี้ คือ ให้รับประทานเฉพาะยาเม็ดที่เพิ่งลืมในทันทีที่นึกได้ และทิ้งเม็ดยาที่ลืมก่อนหน้านั้น โดยรับประทานยาเม็ดฮอร์โมนที่เหลือต่อไปตามเวลาปกติในวันที่นึกได้ และต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัย หรืองดมีเพศสัมพันธ์ จนกว่าจะได้รับประทานยาเม็ดฮอร์โมนต่อเนื่องแล้วอย่างน้อย 7 วัน นอกจากนี้ หากเม็ดที่ลืมอยู่ในช่วงเม็ดที่ 1-7 ของแผงยาและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันใน 5 วันที่ผ่านมา ควรใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินร่วมด้วย ถ้ายาเม็ดที่ลืมนั้นอยู่ในช่วงเม็ดที่ 15-21 ของแผง ให้รับประทานยาเม็ดที่มีฮอร์โมนในแผงเดิมให้หมด แล้วเริ่มยาเม็ดที่มีฮอร์โมนแผงใหม่ในวันรุ่งขึ้น สำหรับแผงยาชนิด 28 เม็ด ไม่ต้องรับประทานเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนในแผงเดิม ให้เริ่มยาเม็ดที่มีฮอร์โมนในแผงใหม่ในวันรุ่งขึ้นเลย ถ้าไม่สามารถเริ่มยาแผงใหม่ได้ทันที ให้ใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัย หรืองดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะได้รับประทานยาเม็ดฮอร์โมนต่อเนื่องแล้วอย่างน้อย 7 วัน แต่ถ้าหากลืมรับประทานยาในเม็ดที่ 22-28 ซึ่งเป็นเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมน ให้ทิ้งยาเม็ดที่ลืม แล้วทานเม็ดที่เหลือต่อไปได้จนหมดแผงเช่นเดิม

Reference:
1. คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะร่วม) พ.ศ. 2562. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: บริษัท เอช อาร์ พริ้นซ์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด; 2562.
2. What should I do if I miss a pill (combined pill)?. National Health Service [internet]. 2019 [cited 29/08/2023]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/contraception/miss-combined-pill/

Keywords:
ยาคุม, ลืมกินยาคุม

ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้