หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การทานยาulcerateแบบน้ำ มีผลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมั้ยคะ

ถามโดย Urasawadee เผยแพร่ตั้งแต่ 11/04/2023-18:03:43 -- 1,818 views
 

คำตอบ

จากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบผลิตภัณฑ์ชื่อ Ulcerate แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าหมายถึงยา Ulcefate ซึ่งใช้สำหรับรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารที่มีตัวยาสำคัญ คือ sucralfate ซึ่งหากพิจารณาจากเอกสารกำกับยาของ Ulcefate พบว่าไม่ได้มีระบุถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับระดับน้ำตาลที่อาจเพิ่มขึ้นได้หลังรับประทานยา อย่างไรก็ตาม sucralfate ซึ่งประกอบไปด้วยสารประกอบของ sulfated polysaccharide, sucrose octasulfate และ aluminum hydroxide ที่มีน้ำตาลซูโครสผสมอยู่ด้วย น้ำตาลซูโครสนี้อาจถูกร่างกายย่อยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตส แล้วส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ แต่ด้วยปริมาณที่ไม่มากนัก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่การรับประทาน sucralfate อาจส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ดังที่มีรายงานระบุไว้ในเอกสารกำกับยา sucralfate ในต่างประเทศ เช่น Carafate ซึ่งมีจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ผลข้างเคียงเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นนั้นมีรายงานเพียงแค่การศึกษาที่ทำในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แต่ยังไม่มีรายงานในคนสุขภาพดี ดังนั้นการใช้ยา sucralfate จึงอาจต้องระมัดระวังและติดตามระดับน้ำตาลอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีอยู่เดิม และอาจส่งผลต่อการปรับขนาดยาลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ หากจำเป็นต้องใช้ sucralfate ในระยะยาว

Reference:
1. Sucralfate [Internet]. Mims.com. [cited 2023 May 3]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/sucralfate?mtype=generic
2. Rees WD. Mechanisms of gastroduodenal protection by sucralfate. Am J Med. 1991;91(2a):58s-63s.
3. Apo-sucralfate - uses, side effects, interactions - medbroadcast. Com [Internet]. [cited 2023 May 2]. Available from: https://www.medbroadcast.com/drug/getdrug/apo-sucralfate
4. Carafate [package insert]. Irvine (CA): Allergan Pharmaceuticals Corp; 2017
5. Kudaravalli P, John S. Sucralfate. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 [cited 2023 May 2]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551527/

Keywords:
ulcefate, sucralfate, น้ำตาลในเลือดสูง

ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้