หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอให้หนูกินยาคุมแบบ28เม็ดเพื่อปรับฮอร์โมนไม่ได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะ แล้วตอนนี้หนูกินมาถึงเม็ดแป้งเม็ดที่4แล้ว แต่ประจำเดือนยังไม่มา หนูกังวลว่าถ้าประจำเดือนมาในช่วงเม็ดแป้งเม็ดที่7 ซึ่งหนูต้องเริ่มยาแผงใหม่แล้ว ระหว่างนั้นที่หนูอาจจะมีประจำเดือนอยู่แล้วหนูสามารถเริ่มกินยาคุมแผงใหม่ได้เลยไหมคะหรือต้องรอให้ประจำเดือนหมดก่อนถึงจะเริ่มแผงใหม่ได้ แล้วที่ประจำเดือนหนูมาช้าแบบนี้ผิดปกติไหมคะ

ถามโดย chompu เผยแพร่ตั้งแต่ 04/03/2023-01:17:09 -- 70 views
 

คำตอบ

ยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ดประกอบด้วยยาฮอร์โมน 21 เม็ดและเม็ดแป้ง 7 เม็ด ซึ่งโดยปกติแล้วจะพบเลือดประจำเดือนในช่วงการทานเม็ดแป้ง 7 เม็ดสุดท้ายของแผง หรือส่วนมากจะพบเมื่อทานเม็ดแป้งไปได้ประมาณ 2-4 เม็ด แต่ในบางราย ช่วงที่รับประทานยาคุมกำเนิด 3-4 แผงแรกอาจจะมีปัญหาประจำเดือนไม่มาได้ โดยไปอาจเกิดจากจากการตอบสนองต่อฮอร์โมนที่รับประทานเข้าไปและร่างกายยังปรับตัวไม่ได้ แต่ในบางกรณีอาจเกิดจากการตั้งครรภ์หากในช่วงเดือนที่ผ่านมามีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่รับประทานยาคุมกำเนิดไม่สม่ำเสมอหรือขาดติดต่อกันหลายวัน ดังนั้นหากไม่มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์หรือตรวจว่าไม่พบการตั้งครรภ์แล้ว ภาวะเลือดประจำเดือนที่มาช้า หรือพบเลือดประจำเดือนออกกะปริบกะปรอยนั้นสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ว่าเป็นการตอบสนองตามปกติต่อยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมในแผงแรก ๆ ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปหลังจากการทานยาคุมกำเนิดไปประมาณ 3-4 แผง และเมื่อทานเม็ดแป้งเม็ดสุดท้ายในแผงครบแล้วสามารถเริ่มทานแผงใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้เลือดประจำเดือนหมดก่อน [1-2]

Reference:
1. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน. [อินเตอร์เน็ต]. 2561. [เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info-old.php?id=417
2. สภาเภสัชกรรม. ยาเม็ดคุมกำเนิด (Oral contraceptive tablets). คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม. กรุงเทพมหานคร; 2562. 1-200.
1. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน. [อินเตอร์เน็ต]. 2561. [เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info-old.php?id=417
2. สภาเภสัชกรรม. ยาเม็ดคุมกำเนิด (Oral contraceptive tablets). คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม. กรุงเทพมหานคร; 2562. 1-200.

Keywords:
ยาคุมกำเนิด, ประจำเดือน

ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้