หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปกติกินยาคุมพรีม28เม็ดค่ะ แล้ววันนี่ซื้อมาผิดเป็น21ค่ะ แล้ววันนี้ยังมีปจด นิดๆ ต้องเริ่มกินยังไงคะ

ถามโดย อริศรา เผยแพร่ตั้งแต่ 03/11/2022-20:31:08 -- 4,469 views
 

คำตอบ

ยาเม็ดคุมกําเนิดหนึ่งแผงใช้สําหรับหนึ่งรอบเดือนคือ 28 วัน โดยยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมมีทั้งแบบแผงละ 21 เม็ด และ 28 เม็ด ซึ่งยาคุมกำเนิดชนิดแผงละ 21 เม็ดประกอบด้วยเม็ดยาฮอร์โมนทั้งหมด 21 เม็ด เมื่อรับประทานยาครบแผงแล้ว ให้หยุดใช้ยาเป็นเวลา 7 วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะมีประจําเดือน เมื่อหยุดยาครบกําหนด 7 วัน ให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดไป สําหรับชนิดแผงละ 28 เม็ด ประกอบด้วยเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด (เม็ดแป้ง 7 เม็ด) หรือ 24 เม็ด (เม็ดแป้ง 4 เม็ด) โดยช่วงที่รับประทานเม็ดแป้งเป็นช่วงเวลาที่จะมีประจําเดือนเมื่อรับประทานยาครบทั้ง 28 เม็ดแล้ว ให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดไป โดยไม่ต้องสนใจว่าประจําเดือนจะยังมีอยู่ หรือไม่ [1] ดังนั้นยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด และ 28 เม็ดจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่แตกต่างกัน และสามารถใช้แทนกันได้ กรณีของผู้ถามนั้นสามารถรับประทานยาคุมกำเนิดแผงเดิมจนครบ 28 เม็ดและเริ่มเม็ดแรกของชนิด 21 เม็ดในวันถัดมาตามปกติ และเมื่อรับประทานจนครบ 21 เม็ด ให้เว้นระยะเวลาไปอีก 7 วัน และกลับไปเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ดแบบเดิมต่อไป

Reference:
1. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะร่วม) พ.ศ. 2562. นนทบุรี: บริษัท เอช อาร์ พริ้นซ์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด; 2562. 138 – 139

Keywords:
ยาคุมกำเนิด

ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้