หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำเดือนไม่มาหลายเดือน ไม่ได้ตั้งครรภ์ มีผลมาจากน้ำหนักมากเกินไปไหมคะ

ถามโดย SP เผยแพร่ตั้งแต่ 28/11/2022-23:44:55 -- 340 views
 

คำตอบ

ภาวะขาดประจำเดือนแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ [1],[2] ภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ คือ ภาวะที่สตรีไม่เคยมีประจำเดือนเลยตั้งเเต่อายุ 15 ปี สาเหตุอาจเกิดจากพันธุกรรม ความผิดปกติทางกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์มาตั้งเเต่กำเนิด หรือมีความผิดปกติของโครโมโซม ทำให้รังไข่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศได้ตามปกติ ซึ่งพบได้ไม่บ่อย ภาวะขาดประจำเดือนทุติยภูมิ คือ ภาวะที่สตรีเคยมีประจำเดือนมาก่อน เเต่ต่อมามีการขาดประจำเดือนติดต่อกันอย่างน้อย 3 รอบ หรือติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยกว่าประเภทแรก และมีสาเหตุที่หลากหลาย เช่น การตั้งครรภ์ การให้นมบุตร หรือการอยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือน การใช้ยาชนิดต่างๆ เช่น ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด/ฝัง หรือการใส่ห่วงคุมกำเนิด ยาต้านจิตเวช ยาเคมีบำบัด ยาต้านซึมเศร้า รวมถึงการเป็นโรคบางอย่างที่รบกวนสมดุลฮอร์โมนทำให้เกิดภาวะขาดประจำเดือนได้เช่นกัน เช่น ถุงน้ำรังไข่หลายใบ ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์เกิน/ขาด[1] นอกจากนี้ปัจจัยด้านการดำเนินชีวิต เช่น น้ำหนักตัวที่น้อยเกินไป/มากเกินไป [1],[2] การออกกำลังกายที่มากไป ความเครียด ยังอาจทำให้เกิดภาวะขาดประจำเดือนได้เช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าภาวะน้ำหนักตัวเกินเป็นเพียงหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะประจำเดือนขาด ดังนั้นในกรณีนี้จึงแนะนำให้ผู้ถามไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการประเมินหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

Reference:
1.Amenorrhea. [Internet]. 2022 [cited 2022 Dec 13]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amenorrhea/symptoms-causes/syc-20369299

2.Amenorrhea.  [Internet]. 2022 [cited 2022 Dec 13]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/3924-amenorrhea

Keywords:
amenorrhea, risk factor, overweight, obesity

ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้