หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จิงๆเดือนนี้หนุต้องกินยาคุ้มวันที่18แต่วันนั่นไม่ได้กินเลยตัดสินใจกินยาคุ้มฉุดเฉิด แต่ประจำเดือนมาวันที่14หายวันที่18พอวันที่21มีเพศสัมพันแร้วก้ลืมกินยาคุ่มฉุดเฉินมากินอีกทีวันที่22ตอนเช้าแล้วพอวันที่29มีเพศสัมพันแต่ยังไม่กินยาคุ่มฉุดเฉิน มีเลือดออกมาที่ช่อคลอดค่ะสงสัยว่าเสี่ยงต่อการตั้งครรห์ไมค่ะ

ถามโดย พิมณพา อู๋เวียงคอย เผยแพร่ตั้งแต่ 29/10/2022-18:41:33 -- 174 views
 

คำตอบ

การตั้งครรภ์จะเกิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่มีการตกไข่ เนื่องจากเป็นช่วงที่อสุจิสามารถปฏิสนธิกับไข่เกิดการแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อนฝังตัวในมดลูกเกิดเป็นการตั้งครรภ์ได้[1] โดยช่วงเวลาที่มีการตกไข่ คือ ช่วง 12 ถึง 14 วันก่อนการมีประจำเดือนในรอบถัดไปหรือหลังจากวันแรกที่มีประจำเดือนในรอบก่อนหน้า จากข้อมูลที่ได้รับจากคำถาม สามารถแบ่งการพิจารณาโอกาสการตั้งครรภ์ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่ 18-21 ซึ่งอยู่ในระยะที่ไม่มีไข่ตกหรือมีโอกาสไข่ตกน้อย ประกอบกับรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ หากรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินอย่างถูกต้องและครบตามขนาดที่แนะนำ จะทำให้มีโอกาสการตั้งครรภ์ต่ำ สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 29 ซึ่งนับเป็นวันที่ 15 ของรอบเดือน ในช่วงเวลาดังกล่าวมีโอกาสไข่ตกสูง หากไม่ได้รับประทานยาคุมกำเนิดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดไม่ได้มีความสัมพันธ์กับโอกาสในการตั้งครรภ์ และอาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่ทำให้เลือดออกกะปริบกะปรอยได้ในช่วง 1 สัปดาห์หลังรับประทานยา[2] อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ติดตามการมาของประจำเดือนในรอบถัดไป ซึ่งอาจมาคลาดเคลื่อนเนื่องจากผลของยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน[2] หากประจำเดือนไม่มา แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ และหากไม่ได้ตั้งครรภ์สามารถรับประทานยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนต่อไปได้

Reference:
1. Pascual ZN, Langaker MD. Physiology, Pregnancy. [Internet]. 2022 [cited 2022 Nov 9]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559304/
2. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ความรู้ทั่วไปเรื่องยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน. [อินเตอร์เน็ต]. 2561. [เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565]. เข้าถึงจาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/419/ยาคุมฉุกเฉิน/

Keywords:
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้