หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้ากินยาคุมไปได้2วันแล้วแฟนเผลอหลั่งในจะมีโอกาศท้องไหมคะ กินยาคุมเป็นเดือน28เม็ด

ถามโดย Aw เผยแพร่ตั้งแต่ 03/11/2022-06:26:25 -- 4,676 views
 

คำตอบ

ในกรณีที่รับประทานยาคุมกำเนิดเป็นแผงแรก ในช่วง 7 วันแรกของการรับประทาน ยาจะยังมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่เต็มที่ หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้หากเป็นช่วงกลางรอบเดือนที่อาจมีไข่ตกได้ แต่หากไม่ใช่การรับประทานยาคุมกำเนิดแผงแรกและได้รับประทานยาแผงก่อนหน้าอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ยาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการคุมกำเนิด จะทำให้มีโอกาสการตั้งครรภ์ต่ำ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ติดตามการมาของประจำเดือนในรอบถัดไป หากประจำเดือนไม่มาแนะนำให้ตรวจสอบการตั้งครรภ์และหากไม่ได้ตั้งครรภ์สามารถรับประทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องต่อไปได้

Reference:
1. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน. [อินเตอร์เน็ต]. 2561. [เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565]. เข้าถึงจาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/417ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม/

Keywords:
ยาคุมกำเนิด

ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้