หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังเป็นประจำเดือนหมดวันที่13มีอะไรกันวันที่16เริ่มกินยาคุมกำเนิดเเบบเเผง28เม็ด2วันต่อมาหลังจากประจำเดือน เเล้วก็มีเพศสัมพันก่อนครบ7วันตามฉลากยา เเบบไม่ได้ป้องกันหลังนอก มีโอกาสท้องไหมคะ

ถามโดย อมรพันธ์ เผยแพร่ตั้งแต่ 22/10/2022-08:14:25 -- 236 views
 

คำตอบ

การตั้งครรภ์จะเกิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่มีการตกไข่ เนื่องจากเป็นช่วงที่อสุจิสามารถปฏิสนธิกับไข่เกิดการ แบ่งตัวเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อนฝังตัวในมดลูกเกิดเป็นการตั้งครรภ์ได้ [1] โดยช่วงเวลาที่มีการตกไข่ ในผู้หญิง คือ ช่วง 12 ถึง 14 วันก่อนการมีประจำเดือนในรอบถัดไปดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ [2] แต่การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไข่ไม่ตกหรือมีโอกาสตกน้อย ที่เรียกว่า “ระยะปลอดภัย” (หน้า 7 หลัง 7) คือ ช่วงเวลาก่อนมีประจำเดือน 7 วัน และ ช่วง 7 วันหลังจากเริ่มมีประจำเดือนวันแรก จะเป็นช่วงที่มีโอกาสตั้งครรภ์ต่ำมาก แต่ทั้งนี้การนับระยะปลอดภัยจะใช้ได้ในผู้ที่มีรอบ ประจำเดือนที่ปกติเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากคำถามยังมีความจำกัด ดังนั้นโอกาสในการตั้งครรภ์ของผู้ถามอาจต้องแบ่งพิจารณาเป็นสองกรณี ได้แก่ 1. หากผู้ถามมีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติจะต่ำมากอยู่แล้ว 2. หากมีเพศสัมพันธ์นอกระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์จะสูงขึ้นตามเวลาที่ใกล้กับช่วงไข่ตก (กลางรอบเดือน) แต่ผู้ถามมีการใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นด้วย ได้แก่ การหลั่งอสุจิภายนอกช่องคลอด และ การใช้ยาคุมกำเนิด จะช่วยลดโอกาสตั้งครรภ์ได้หากปฏิบัติได้เหมาะสม ซึ่งกรณีที่ใช้ยาคุมกำเนิดเป็นแผงแรกนั้น ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดจะสูงเต็มที่เมื่อรับประทานยาที่เป็นเม็ดฮอร์โมนไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน (หรือ 7 เม็ด) [3] ดังนั้นผู้ถามอาจต้องพิจารณาช่วงเวลาที่เริ่มรับประทานยาคุมและวันที่มีเพศสัมพันธ์ประกอบกันเพื่อพิจารณาว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดในครั้งนี้จะช่วยลดโอกาสในการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถามประเมินแล้วว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้หากประจำเดือนไม่มาในช่วงที่รับประทานยาคุมกำเนิด 7 เม็ดสุดท้าย [4]

Reference:
1. Pascual ZN, Langaker MD. Physiology, Pregnancy. [Internet].2022 [cited 2022 Oct 26]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559304/
2. Can I get pregnant just after my period has finished? [Internet].2021 [cited 2022 Oct 26]. Available from: https://www.nhs.uk/common-health-questions/pregnancy/can-i-get-pregnant-just-after-my-period-has-finished/#:~:text=You’re%20most%20fertile%20at,period%2C%20although%20it%20can%20happen.
3. Kathryn M. Curtis, PhD; Tara C. Jatlaoui, MD; Naomi K. Tepper, MD; Lauren B. Zapata, PhD; Leah G. Horton, MSPH; Denise J. Jamieson, MD; Maura K. Whiteman, PhD. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2016 [Internet].2016 [cited 2022 Oct 26]. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/rr6504a1.htm
4. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวม. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ ประชาชน. [อินเตอร์เน็ต]. 2561. [เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงจาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/417ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิด ฮอร์โมนรวม/

Keywords:
ยาคุมกำเนิด ตั้งครรภ์ หลั่งนอก เพศสัมพันธ์

ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้