หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Favipiravir สามารถรับประทานในผู้ป่วยที่เป็น G6PD ได้หรือไม่ครับ (เบื้องต้น ลองหาข้อมูลแล้วไม่พบข้อห้ามหรือการศึกษาที่แน่ชัด)

ถามโดย K เผยแพร่ตั้งแต่ 10/04/2022-12:18:09 -- 4,584 views
 

คำตอบ

ผู้ที่เป็นโรคจีซิกพีดีหรือโรคพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency หรือ glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกเมื่อได้รับยาบางชนิด ความรุนแรงของการพร่องเอนไซม์อาจมากหรือน้อยแตกต่างกันในแต่ละคน ทำให้ได้รับผลกระทบจากยาชนิดเดียวกันแตกต่างกันได้ ยา favipiravir เป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 มีการศึกษาในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนไม่มากนัก (62 คน) ที่ใช้ยานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันพบว่ามีจำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่พบข้อห้ามใช้หรือคำเตือนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ favipiravir ในผู้ป่วยโรคจีซิกพีดี อีกทั้งไม่พบการศึกษาที่ใช้ยาดังกล่าวในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นโรคจีซิกพีดี

Reference:
Yaylaci S, Dheir H, Şenocak D, Genc AB, Kocayigit H, Çekiç D, et al. The effects of favipiravir on hematological parameters of covıd-19 patients. Rev Assoc Med Bras 2020;66(suppl 2):65-70

Keywords:
favipiravir, G6PD deficiency, ยาต้านไวรัสโควิด-19

อื่นๆ ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้