หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Aldara Cream 0.5% มีขายที่ไหนบ้างครับ

ถามโดย ยงยุทธ์ เผยแพร่ตั้งแต่ 15/03/2014-12:49:55 -- 6,615 views
 

คำตอบ

Aldara cream® 0.5% หรือยา imiquimod 0.5% cream จัดอยู่ในกลุ่ม E (External use-Non dangerous drug) ซึ่งหมายถีงยาทั่วไป ชนิดสำหรับใช้ภายนอก ไม่ได้อยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ ยาเสพติด ยาควบคุมพิเศษหรืออันตราย ตามการจัดประเภทยาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย (Thailand FDA Category) ดังนั้นยาดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ตามาร้านขายยาทั่วไป Key words: Aldara cream, imiquimod
Reference:
1. Ping NH et al. MIMs Thailand. 132th ed. Bangkok:Tims (Thailands); 2013.
อื่นๆ ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020