หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขับสานเสพติดออกร่างก่ายทีเลวทีสุดต้องทำอย่างไรคลับ (ขับสารเสพติดออกร่างกายที่เร็วที่สุดต้องทำอย่างไรครับ)

ถามโดย เป่า เผยแพร่ตั้งแต่ 13/12/2021-00:31:45 -- 29,037 views
 

คำตอบ

สารเสพติดมีหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันไป สารเสพติดที่เข้าสู่ร่างกายส่วนใหญ่จะถูกขับออกทางน้ำดีและทางปัสสาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางปัสสาวะ การขับออกจะมากหรือน้อยขึ้นกับหลายปัจจัย การปรับสภาวะความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะช่วยเร่งการขับสารเสพติดบางชนิดได้ เช่น การทำปัสสาวะให้มีสภาวะเป็นกรดด้วยแอมโมเนียมคลอไรด์ (ammonium chloride) เร่งการขับแอมเฟตามีน (amphetamine) และเมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) แต่สารเสพติดพวกโอปิออยด์ (opioids) เช่น มอร์ฟีน (morphine), เฮโรอีน (heroin) ซึ่งสารในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนสภาพเร็ว การขับถ่ายออกจากร่างกายมีทั้งในรูปเดิมและเมแทบอไลต์ (metabolites) ซึ่งบางชนิดยังคงมีฤทธิ์ การปรับสภาวะความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะเพื่อเร่งการขับถ่ายจะได้รับประโยชน์ไม่มากนัก เนื่องจากตัวยาเองและเมแทบอไลต์ถูกขับออกมาในสภาวะความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะที่แตกต่าง ดังนั้นการรักษาผู้ที่ได้รับโอปิออยด์เกินขนาด ตัวอย่างเช่น มอร์ฟีนเกินขนาด จะรักษาแบบประคับประคองตามอาการ (supportive care) โดยช่วยการหายใจและให้ออกซิเจน, การแก้ภาวะความดันโลหิตต่ำ เป็นต้น และให้นาล็อกโซน (naloxone) เป็นสารแก้พิษ (antidote) โดยไม่ได้ใช้สารเร่งการขับถ่าย

Reference:
1. Garza AZ, Park SB, Kocz R. Drug elimination, updated: Oct 10, 2021. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547662/
2. Smith HS. Opioid metabolism. Mayo Clin Proc 2009;84(7):613-24.
3. Morphine Sulfate 10mg/ml Injection BP. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/13143/SPC/Morphine+Sulphate+10mg+ml+Injection+BP/#gref

Keywords:
amphetamine, methamphetamine, opioids, morphine, heroin, การขับสารเสพติด, แอมเฟตามีน, เมทแอมเฟตามีน, โอปิออยด์, มอร์ฟีน, เฮโรอีน

อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้