หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาขับปัสสาวะขับสารเสพติดออกได้จริงไหม

ถามโดย กล้วย เผยแพร่ตั้งแต่ 15/10/2021-11:59:17 -- 528 views
 

คำตอบ

การขับถ่ายปัสสาวะช่วยกำจัดสารต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ สารเหล่านั้นจะถูกขับออกมากับปัสสาวะได้มากหรือน้อยขึ้นกับหลายปัจจัย ที่สำคัญคือคุณสมบัติของสารนั้นเอง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสารนั้นในร่างกาย และสภาพความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ ด้วยเหตุนี้แม้จะมีปัสสาวะปริมาณมากแต่การขับสารออกมาไม่ได้มากเป็นสัดส่วนกัน ส่วนยาขับปัสสาวะ (diuretics) ที่ถามถึงนั้น เป็นยาที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงและรักษาภาวะที่ร่างกายมีการสะสมน้ำมาก (เช่น ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง, ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว) ยาออกฤทธิ์ขับโซเดียมและน้ำออกจากร่างกาย มีผลไม่พึงประสงค์หลายอย่าง ที่สำคัญคือทำให้สมดุลของอิเล็กโทรไลต์และความเป็นกรด-ด่างในร่างกายเสียไป จนอาจส่งผลให้ระบบการทำงานในร่างกายผิดปกติจนเป็นอันตราย แม้ว่ายาขับปัสสาวะอาจช่วยเพิ่มการขับสารบางอย่างออกจากร่างกาย (ซึ่งคุณสมบัติของสารนั้น ๆ) อย่างไรก็ตามสารบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายมากขึ้นหากร่างกายอยู่ในภาวะที่มีน้ำน้อย (เช่น ได้รับยาขับปัสสาวะ) ด้วยเหตุนี้ยาขับปัสสาวะจึงไม่ใช่ยาที่จะนำมาใช้ขับสารเสพติดออกจากร่างกาย

Reference:
1. Arumugham VB, Shahin MH. Therapeutic uses of diuretic agents, updated: Jun 7, 2021. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557838/
2. Yong LH, Lik NT. United Nations Office on Drugs and Crime. The human urinary excretion pattern of morphine and codeine following the consumption of morphine, opium, codeine and heroin. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1977-01-01_3_page006.html

Keywords:
diuretics, ยาขับปัสสาวะ, การขับสารเสพติด

อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020