หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ครับ คือ หมอสั่งให้ทาน Metro คือกิน เช้า กลางวัน เย็น ครั้งละ 2 เม็ด แต่ได้กินไปครั้งละ 1 เม็ด มา 2 วัน เพราะลืมครับ ตอนนี้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนเวลาทานอาหารเมื่อท้องว่าง ใจสั่น โดยเฉพาะตอนเช้าครับ และมีอาการปวดหัว นอนไม่หลับด้วยครับ ผมกังวลว่าใช้ยาผิดขนาดมากครับ

ถามโดย มิจัง เผยแพร่ตั้งแต่ 25/08/2021-08:23:29 -- 231 views
 

คำตอบ

Metronidazole เป็นยาต้านแบคทีเรียและต้านโปรตัวซัวบางชนิด จัดเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีแต่พบผลไม่พึงประสงค์ได้ค่อนข้างบ่อย ใช้รักษาโรคได้หลายชนิดและใช้ในขนาดแตกต่างกัน ยานี้ผลิตออกจำหน่ายมากกว่า 1 ความแรง เช่น 200, 400 (หรือ 250, 500) มิลลิกรัม ยามีกลิ่นและรสไม่ดี อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบ เช่น อาการปั่นป่วนทางเดินอาหาร คลื่นไส้ (และอาเจียนแต่พบน้อย) เบื่ออาหาร เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปัสสาวะสีเข้ม หรืออาการอื่น ๆ ตอนแรกผู้ถามไม่ได้รับประทานยาตามขนาดที่ระบุไว้แต่ต่อมาได้ปรับตามขนาดที่ระบุไว้ จึงแนะนำให้รับประทานต่อเนื่องไปจนครบตามจำนวนที่กำหนด การที่รับประทานยาแต่ละครั้งไม่ครบขนาดอาจทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคเกิดได้ไม่เต็มที่ แต่ไม่ได้เป็นเหตุให้ผลไม่พึงประสงค์เกิดมากขึ้น การรับประทานยาพร้อมอาหารช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารได้ อย่างไรก็ตามหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่รุนแรงและไม่ทุเลาเมื่อใช้ยาต่อไป แนะนำให้พบแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ยาอื่น

Reference:
1. Flagyl® (metronidazole) tablets. Reference ID: 4242512, revised: January 2018. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/020868s012_20334s010_012623s067lb.pdf
2. Weir CB, Le JK. Metronidazole, updated: June 29, 2021. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539728/

Keywords:
metronidazole, ใช้ยาผิดขนาด, อาการไม่พึงประสงค์

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020