หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนบาดทะยักคู่กับพิษสุนัขบ้าด้วยครับ

ถามโดย บุ๊ค เผยแพร่ตั้งแต่ 07/09/2021-09:23:22 -- 311 views
 

คำตอบ

เมื่อถูกสุนัขกัด การพิจารณาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่นั้นขึ้นกับความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น เป็นสุนัขที่เลี้ยงในบ้านหรือไม่ใช่ การได้รับวัคซีนของสุนัข พฤติกรรมสัตว์ ส่วนวัคซีนบาดทะยักให้ร่วมด้วยเนื่องจากปากสุนัขจะสัมผัสพื้นซึ่งในสิ่งแวดล้อมมีเชื้อบาดทะยักอยู่มากมาย ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าผู้ที่ถูกสุนัขกัดนอกจากได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้วยังได้รับวัคซีนบาดทะยักอีกด้วย

Reference:
1. Baddour LM, Harper M. Animal bites (dogs, cats, and other animals): evaluation and management. https://www.uptodate.com/contents/animal-and-human-bites-beyond-the-basics
2. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2560.

Keywords:
ถูกสุนัขกัด, วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า, วัคซีนโรคบาดทะยัก

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020