หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ซื้อยา amoxicillin ได้ยายี่ห้อ FEMOK 500 mgมารับประทานแก้ฟันปวดบวม..เขียนว่ายาอันตราย..ไม่กล้ากิน..ลองsearchหาดูในgoogleไม่มียาชื่อนี้..อยากทราบว่าถ้ากินไปจะเป็นอันตรายไหมคะ

ถามโดย มลิวัลย์ แสงแก้ว เผยแพร่ตั้งแต่ 13/08/2021-13:18:24 -- 329 views
 

คำตอบ

Femox-500 มีตัวยาสำคัญคือ amoxicillin 500 มิลลิกรัม จัดเป็น “ยาอันตราย” ภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (เช่นเดียวกับยาอื่นอีกหลายอย่าง) ซึ่ง “ยาอันตราย” นอกเหนือจากการได้รับมาจากสถานพยาบาลแล้ว ยังมีขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรเป็นผู้ควบคุมการขายยา พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องเพื่อให้มีความปลอดภัยเมื่อใช้ยา ทั้งนี้ยาทั้งหลายที่อยู่ในประเภท “ยาอันตราย” ไม่ได้หมายความว่ายาจะเป็นอันตรายจนไม่เหมาะกับการบริโภค ยาเหล่านี้มีความปลอดภัยหากใช้อย่างถูกต้อง และยาชื่อ “Femox-500” (ไม่ใช่ Femok 500) สามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เนตได้ ยา amoxicillin เป็นยาต้านแบคทีเรีย ซึ่งอาการปวดฟันที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ก็ได้ จึงควรพบทันตแพทย์ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์อาการปวดฟันได้ ในเบื้องต้นอาจทุเลาอาการไปก่อนด้วยยาบรรเทาอาการปวด จึงยังไม่ควรใช้ยาดังกล่าว เพราะนอกจากจะได้รับต่อผลไม่พึงประสงค์ทั่วไปของยาแล้วยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาอันเกิดจากการใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อและไม่ถูกต้องอีกด้วย

Reference:
1. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510. https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=305008&ext=pdf
2. Evans J, Hannoodee M, Wittler M. Amoxicillin clavulanate, updated 2021 March 3. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538164/

Keywords:
amoxicillin, “ยาอันตราย”, พระราชบัญญัติยา, อาการปวดฟัน

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020