หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไม Arcoxia กับ Biocoxib ถึงมี 5 เม็ดในหนึ่งแผงคะ

ถามโดย 007 เผยแพร่ตั้งแต่ 26/10/2020-14:38:59 -- 83,003 views
 

คำตอบ

Arcoxia® และ Biocoxib® เป็นชื่อการค้า มีตัวยาสำคัญคือ etoricoxib ใช้บรรเทาอาการปวดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปวดบาดแผลผ่าตัด ปวดประจำเดือน ปวดจากโรคข้ออักเสบ ยานี้มีฤทธิ์ลดการอักเสบด้วย ยาทั้งสองยี่ห้อนี้มีหลายความแรง และขนาดบรรจุไม่ได้มีเฉพาะแผงละ 5 เม็ด กรณี Arcoxia® มี 4 ความแรง คือในแต่ละเม็ดมีตัวยา etoricoxib ปริมาณ 30, 60, 90 และ 120 มิลลิกรัม บรรจุแผงละ 5, 7, 10, 14 เม็ดหรือมากกว่านี้ ซึ่งในแต่ละประเทศอาจวางจำหน่ายไม่ครบทุกความแรงและไม่ครบทุกขนาดบรรจุ ส่วน Biocoxib® มีตัวยาเม็ดละ 60, 90 และ 120 มิลลิกรัม บรรจุแผงละ 5 และ 10 เม็ด แต่การวางจำหน่ายอาจไม่ครบทุกความแรงและไม่ครบทุกขนาดบรรจุตามที่ขออนุมัติเลขทะเบียนไว้ การใช้ยา etoricoxib เพื่อบรรเทาอาการปวดนั้น ขนาดยาและระยะเวลาที่ใช้ยาขึ้นกับความรุนแรงของอาการปวด โดยจะใช้ขนาดต่ำสุดที่ให้ผลในการรักษาและใช้เป็นเวลาสั้นที่สุดตามความจำเป็น เช่น กรณีโรคข้อเสื่อม รับประทานครั้งละ 60 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง เฉพาะเมื่อมีอาการปวด, กรณีบรรเทาปวดทางทันตกรรม ครั้งละ 90 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง เฉพาะเมื่อมีอาการปวด และใช้นานสุดไม่เกิน 3 วัน, กรณีปวดเฉียบพลันในโรคเกาต์ ครั้งละ 120 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง เฉพาะเมื่อมีอาการปวด และใช้นานสุดไม่เกิน 8 วัน เป็นต้น ดังนั้นการจ่ายยาชนิดบรรจุแผงละ 5 เม็ด หากได้รับเพียง 1 แผง เป็นการจำกัดให้ใช้ระยะสั้นไม่เกิน 5 วัน หากอาการปวดยังไม่ทุเลา ควรเข้ารับการวินิจฉัยโรคอีกครั้งหนึ่ง ไม่ควรใช้ยาเองเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจได้รับผลไม่พึงประสงค์จากยาได้ [Keywords: etoricoxib, ยาบรรเทาอาการปวด]

Reference:
1. Arcoxia® 30 mg film-coated tablets, ARCOXIA® 60 mg film-coated tablets, ARCOXIA® 90 mg film-coated tablets and ARCOXIA® 120 mg film-coated tablets. https://www.medicines.org.uk/emc/product/3302/pil#gref
2. Biocoxib®. https://www.mims.com/thailand/drug/info/biocoxib/dosage
3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์. http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx

Keywords:
-

กล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020