หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับยา Neurontin (Gabapentin) 100 and 300 mg. เป็นยาแก้ชักรวมถึงการแก้ปวดปลายประสาทด้วยใช่หรือไม่ค่ะ ซึ่งอาการเจ็บที่แพทย์จะสั่งจ่ายยาตัวนี้มา คือ บาดเจ็บกล้ามเนื้อสะบักและมือชาค่ะ โดยอันดับแรกทานเพียง 200 mg./day หลังจากที่รักษาต่ออย่างเนื่องแพทย์วินิจฉัยว่าเอ็นไหล่ฉีกบางส่วน และเพิ่มตัว 300 mg./day ซึ่งได้รับรวม 500 mg./day เป็นขนาดที่สูงหรือไม่ค่ะ มากค่ะ

ถามโดย เด็กอยากรู้ เผยแพร่ตั้งแต่ 27/09/2013-11:13:47 -- 29,962 views
 

คำตอบ

ขนาดยา gabapentin ในกรณีใช้รักษาภาวะปวดของเส้นประสาทซึ่งเกิดจากบาดแผลหรือการได้รับความกระทบกระเทือนของเส้นประสาท (traumatic nerve injury) ไม่ได้มีการกำหนดขนาดยาที่แน่ชัด แต่การศึกษาที่ศึกษาผลของยา gabapentin ต่อภาวะ traumatic nerve injury ส่วนใหญ่ใช้ขนาดยา gabapentin เริ่มต้นที่ 300 mg ต่อวัน และค่อยๆ ปรับเพิ่มขนาดยาตามการตอบสนองของผู้ป่วยจนสูงสุดที่ 2400 mg ต่อวัน ดังนั้นแล้วในกรณีนี้การใช้ขนาดยา gabapentin ที่ 500 mg ต่อวันตามที่ถามมานั้น ไม่ถือว่าสูงเกินไป (ในกรณีนี้ตอบโดยสันนิษฐานว่าผู้ป่วยมีการทำงานของไตปกติ และไม่ได้มีภาวะร่วมอย่างอื่นที่ทำให้ต้องปรับขนาดยา) Key words: Neurontin®, gabapentin, neuralgia, pain, traumatic nerve injury, dose, ปวดเส้นประสาท, ขนาดยา
Reference:
1. MICROMEDEX 2.0® [Database on the internet]: Truven health analytics; 2013. mobileMicromedex®, gabapentin :[cited 2013 Sep 30]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
กล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020