หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Acetaminophen ใช้รักษาอาการปวดในผู้ป่วยข้ออักเสบ(ข้อเข่า ข้อสะโพก) ถ้าใช้เป็นเวลานานจะมีความปลอดภัยหรือไม่ และต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์หรือว่าสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป...

ถามโดย POPCORN เผยแพร่ตั้งแต่ 04/10/2021-19:38:06 -- 240 views
 

คำตอบ

Acetaminophen หรืออีกชื่อหนึ่งคือ paracetamol (พาราเซตามอล) ที่ใช้ลดไข้และบรรเทาอาการปวดต่าง ๆ รวมถึงอาการปวดที่ข้อ (โรคข้อเสื่อม) สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา โดยทั่วไปเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเว้นแต่ว่ารับประทานยาเกินขนาดหรือใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งเกิดอันตรายต่อตับและไตได้ อีกทั้งต้องระวังหากใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีผลเสียต่อตับและไต หรือในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นแม้จะเป็นยาที่สามารถซื้อมาใช้เองได้แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและไม่ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องหลายวัน

Reference:
Gerriets V, Anderson J, Nappe TM. Acetaminophen, updated: July 3, 2021. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482369/

Keywords:
acetaminophen, paracetamol, พาราเซตามอล, ยาแก้ปวดข้อ

กล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020