หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยายารักษานิ่ว Uralyt-U ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยสามารถรับประทานได้ไหมคะ


รหัสคำถาม: 7794 ถามโดย: อ้อแอ้ (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 05/05/2020-21:24:46 -- อ่านแล้ว 1255 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

ยายูราลิท-ยู (Uralyt-U) เป็นชื่อการค้าที่มีตัวยาสำคัญคือโพแทสเซียมโซเดียมไฮโดรเจนซิเตรต (potassium sodium hydrogen citrate) ใช้รักษาโรคนิ่วในไต จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบว่ายามีผลรบกวนระดับน้ำตาลในเลือดและไม่พบข้อห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรังที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้อาจมีภาวะโพแตสเซียมในเลือดสูง หากได้รับยานี้อาจทำให้ระดับโพแตสเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นได้ และทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ จึงควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา

Keywords: โพแทสเซียมโซเดียมไฮโดรเจนซิเตรต, potassium sodium hydrogen citrate, ยารักษาโรคนิ่วในไต

อ้างอิงจาก:
1. MIMS Thailand. https://www.mims.com/thailand/drug/info/uralyt-u/
2. Liamis G, Liberopoulos E, Barkas F, Elisaf M. Diabetes mellitus and electrolyte disorders. World J Clin Cases 2014;2:488‐96.
3. Wiegand A, Fischer G, Seeger H, Fuster D, Dhayat N, Bonny O, et al. Impact of potassium citrate on urinary risk profile, glucose and lipid metabolism of kidney stone formers in Switzerland. Clin Kid J 2019. doi: 10.1093/ckj/sfz098

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล