หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยารักษานิ่ว Uralyt-U ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยสามารถรับประทานได้ไหมคะ

ถามโดย อ้อแอ้ เผยแพร่ตั้งแต่ 05/05/2020-21:24:46 -- 4,208 views
 

คำตอบ

ยายูราลิท-ยู (Uralyt-U) เป็นชื่อการค้าที่มีตัวยาสำคัญคือโพแทสเซียมโซเดียมไฮโดรเจนซิเตรต (potassium sodium hydrogen citrate) ใช้รักษาโรคนิ่วในไต จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบว่ายามีผลรบกวนระดับน้ำตาลในเลือดและไม่พบข้อห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรังที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้อาจมีภาวะโพแตสเซียมในเลือดสูง หากได้รับยานี้อาจทำให้ระดับโพแตสเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นได้ และทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ จึงควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา Keywords: โพแทสเซียมโซเดียมไฮโดรเจนซิเตรต, potassium sodium hydrogen citrate, ยารักษาโรคนิ่วในไต
Reference:
1. MIMS Thailand. https://www.mims.com/thailand/drug/info/uralyt-u/
2. Liamis G, Liberopoulos E, Barkas F, Elisaf M. Diabetes mellitus and electrolyte disorders. World J Clin Cases 2014;2:488‐96.
3. Wiegand A, Fischer G, Seeger H, Fuster D, Dhayat N, Bonny O, et al. Impact of potassium citrate on urinary risk profile, glucose and lipid metabolism of kidney stone formers in Switzerland. Clin Kid J 2019. doi: 10.1093/ckj/sfz098
ทางเดินปัสสาวะ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020