หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทานยา URISPAS 200 mg ช่วงท้องเดือนแรก แต่ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์เป็นอันตรายไหมคะ

ถามโดย นิสา เผยแพร่ตั้งแต่ 05/05/2014-23:14:57 -- 8,734 views
 

คำตอบ

Urispas เป็นชื่อการค้าของยา flavoxate ในรูปเกลือ hydrochloride ใช้บรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมากตอนกลางคืน การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ด้านความปลอดภัยในการใช้ยาช่วงตั้งครรภ์ ตามการจัดของ US-FDA ได้จัดยา flavoxate ไว้ใน pregnancy category B หมายถึงมีการศึกษาในสัตว์ทดลอง ยาไม่ทำให้ตัวอ่อนในท้องเป็นอันตรายหรือพิการ แต่ยังไม่มีการศึกษาในคน หรือในสัตว์ทดลองพบว่ายาก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวอ่อนในท้อง แต่การศึกษาในคนพบว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นการใช้ยา Urispas ในช่วงตั้งครรภ์ค่อนข้างจะมีความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ในช่วงสั้นๆ Keywords: flavoxate hydrochloride, pregnancy category B, ตั้งครรภ์
Reference:
1. MIMS Thailand. Bangkok: TIMs; 2014, issue 1, p.273.
2. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drug in pregnancy and lactation, 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Willkins 2005, p.567-8.
3. Urispas (flavoxate hydrochloride). http://www.rxlist.com/urispas-drug/warnings-precautions.htm.
ทางเดินปัสสาวะ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020