หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3% Sodium Chloride ใช้หยอดตารักษาโรคอะไร

ถามโดย เพ็ญ เผยแพร่ตั้งแต่ 14/09/2019-22:12:35 -- 4,801 views
 

คำตอบ

3% sodium chloride ในรูปแบบของยาหยอดตา เป็นยาที่มีความเข้มข้นมากกว่าของเหลวภายในเซลล์ จึงดึงน้ำออกจากเซลล์ได้ การนำมาใช้ในรูปยาหยอดตา จะช่วยดึงของเหลวที่คั่งอยู่ในกระจกตาที่บวม จึงใช้เพื่อลดอาการบวมของกระจกตาซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การติดเชื้อ การผ่าตัดต้อกระจก Keywords: 3% sodium chloride, hypertonic ophthalmic solution, การบวมของกระจกตา 3% sodium chloride ในรูปแบบของยาหยอดตา เป็นยาที่มีความเข้มข้นมากกว่าของเหลวภายในเซลล์ จึงดึงน้ำออกจากเซลล์ได้ การนำมาใช้ในรูปยาหยอดตา จะช่วยดึงของเหลวที่คั่งอยู่ในกระจกตาที่บวม จึงใช้เพื่อลดอาการบวมของกระจกตาซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การติดเชื้อ การผ่าตัดต้อกระจก Keywords: 3% sodium chloride, hypertonic ophthalmic solution, การบวมของกระจกตา
Reference:
1. American Pharmacist Association. Drug information handbook with international trade names index. Lexicomp 26th ed, 2017:2103-5.
2. Fiscella RG, Jensen MK. Ophthalmic disorders. In: Krinsky DL, Beradi RR, Ferreri SP, Hume AL, Newton GD, Rollins CJ et al. Handbook of nonprescription drugs: an interactive approach to self-care, 17th ed. Washington: American Pharmacists Association; 2012:519-20.
3. Khripun KV, Nizametdinova YS, Varganova TS. Therapeutic efficacy of 3% NaCl hypertonic solution in postoperative corneal edema. Ophthalmol J 2018;11:81-6.
ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020