หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรณีเป็นตากุ้งยิงที่มีแผลบริเวณเปลือกตา ได้รับยาป้ายตามาก ควรป้ายในตา หรือป้ายที่เปลือกตา หรือ ป้ายทั้งสองที่ และหากป้ายที่เปลือกตาใช้มือสะอาดได้มั้ยคะ

ถามโดย วิลันดา เผยแพร่ตั้งแต่ 27/07/2019-22:16:37 -- 1,341 views
 

คำตอบ

การใช้ยาป้ายตาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดยาขี้ผึ้ง ก่อนใช้ยาแนะนำให้ล้างมือให้สะอาด จากนั้นบีบยาจากหลอดและป้ายลงด้านในกระพุ้งของเปลือกตาล่าง (ค่อยๆใช้มือข้างหนึ่งดึงหนังตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง) อย่าให้มือสัมผัสกับยา ดวงตาหรือเปลือกตาโดยตรง จากนั้นค่อย ๆ หลับตาและกลอกลูกตาไปมาโดยรอบสักครู่ขณะที่ยังปิดตาอยู่ แล้วจึงลืมตา Keywords: ตากุ้งยิง, วิธีใช้ยาป้ายตา
Reference:
1. คณะทำงานพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพด้านการเตรียมยา. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. ม.ป.ท.; 2554.
2. Chowhan M, Lang JC, Missel P. Ophthalmic preparations. In: Felton L, editor. Remington essentials of pharmaceutics. 22nd ed. London: Pharmaceutical Press; 2012. p. 541-64.
ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020