หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Flemexเป้นยาelixirมั้ยครับ

ถามโดย sora.p เผยแพร่ตั้งแต่ 27/10/2016-22:40:27 -- 5,252 views
 

คำตอบ

ยาอีลิกเซอร์ (elixir) หมายถึงยาที่เป็นสารละลายแอลกอฮอล์ใส อาจมีรสชาติหวาน มีส่วนประกอบหลักคือ น้ำและเอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ได้หลากหลาย เช่น Aromatic Elixir USP มีปริมาณแอลกอฮอล์มากถึง 21-23% ในทางตรงกันข้าม Compound Benzaldehyde Elixir USP มีปริมาณแอลกอฮอล์เพียง 3-5% เนื่องจาก Flemex® ชนิดน้ำ มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 5% (โดยปริมาตร) จึงถือได้ว่า Flemex® ชนิดน้ำเป็นยาอีลิกเซอร์ Keyword: อีลิกเซอร์, elixir, แอลกอฮอล์
Reference:
1. Beringer P, DerMarderosian A, Felton L, Gelone S, Gennaro AR, Gupta PK, et al, editors. Remington: the science and practice of pharmacy. 21st ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.
2. Flemex® [package insert]. Zurich: Medinova; 2014.
ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020