หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ่อดิฉันรับยา depakin 500 mg เนื่องจากเป็นลมชัก ทานตามแพทย์สั่ง พึงทานได้ 4 วัน แต่มีอาการ สะลึมสะลือ งัวเงีย ไม่สดชื่น เหม็นเบือ หิดโรย ร้อนในอก เหม็นเบืออาหาร อันนี้เป็นอาการแพ้ยาไหมคะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ถามโดย นายเคลื่อน เผยแพร่ตั้งแต่ 24/07/2019-11:47:19 -- 431 views
 

คำตอบ

Depakine มีตัวยาสำคัญคือ valproic acid มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการชัก อาการข้างเคียงที่อาจพบ เช่น ง่วงซึม อ่อนแรง มือสั่น เดินเซ เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย อาการที่สอบถามมาน่าจะเป็นอาการข้างเคียงของยา ในกรณีแพ้ยาซึ่งแม้ว่าอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้หลายลักษณะ แต่ส่วนใหญ่พบอาการทางผิวหนัง โดยเฉพาะผื่นขึ้นและอาการที่ระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจขัด อย่างไรก็ตามหากอาการที่สอบถามมายังคงอยู่ หรือเป็นรุนแรงขึ้น ควรแจ้งแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสม Keywords: valproic acid, อาการแพ้ยา, อาการข้างเคียง
Reference:
1. American Society of Health-System Pharmacists 2017; Drug Information 2017. Bethesda, MD. 2017, p. 2348-51.
2. Wu XT, Hong PW, Suolang DJ, Zhou D, Stefan H. Drug-induced hypersensitivity syndrome caused by valproic acid as a monotherapy for epilepsy: First case report in Asian population. Epilepsy Behav Rep 2017;8:108-10.
3. Depakine® (valproic acid) gastro-resistant tablets [package insert on the Internet]. North Chicago (US): Sanofi, 2012 [revised 2013 Jul; cited 2019 Aug 5]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/018081s056lbl.pdf
ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020