หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาต้านซึมเศร้าที่แม่ให้นมลูกกินได้คือตัวไหนคะ

ถามโดย วันวิสา เผยแพร่ตั้งแต่ 23/09/2019-13:45:52 -- 2,117 views
 

คำตอบ

ยาต้านซึมเศร้ามีหลายชนิด ยาเหล่านั้นล้วนถูกขับออกทางน้ำนมและอาจมีผลเสียต่อทารกที่ดื่มนมมารดา อย่างไรก็ตามยาบางชนิดสามารถใช้ในหญิงที่ให้นมบุตรได้ แม้ว่ายาเหล่านั้นถูกขับออกทางน้ำนมได้แต่ในปริมาณที่ไม่มีอันตรายต่อทารก หรือยาเหล่านั้นมีค่าครึ่งชีวิตสั้นทำให้ไม่เกิดการสะสมจนเป็นอันตราย ตัวอย่างยาที่ใช้ในหญิงที่ให้นมบุตรได้ เช่น sertraline, paroxetine, imipramine, nortriptyline อย่างไรก็ตามการใช้ยาเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ให้การรักษาโรคซึมเศร้า Keywords: antidepressant, breastfeeding, sertraline, paroxetine, imipramine, nortriptyline, ยาต้านซึมเศร้า
Reference:
1. Carson N. Antidepressant use during breastfeeding. Pharmaceut J 2015. doi: 10.1211/PJ.2015.20069296
2. Berle JØ, Spigset O. Antidepressant use during breastfeeding. Curr Women Health Rev 2011;7:28-34.
ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020