หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับประทานยา nortriptyline 10 mg ก่อนนอน นาน 1 เดือน ถ้ายาหมด จะหยุดยาได้ทันทีหรือไม่คะ

ถามโดย ปอ เผยแพร่ตั้งแต่ 02/06/2018-06:37:58 -- 19,140 views
 

คำตอบ

Nortriptyline ในผู้ใหญ่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคซึมเศร้า นอกเหนือจากนี้ยังมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ทุเลาอาการปวดเหตุจากพยาธิสภาพประสาท (neuropathic pain) ช่วยหยุดการสูบบุหรี่ จากขนาดยาที่ใช้อาจเป็นไปได้ว่าใช้ยาเพื่อทุเลาอาการปวดเหตุจากพยาธิสภาพประสาท อย่างไรก็ตาม ไม่อาจมั่นใจว่าได้รับยาเพื่อรักษาโรคใด ซึ่งบางกรณีไม่อาจหยุดยาได้โดยทันที จึงแนะนำให้กลับไปพบแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อประเมินอาการของโรคที่เป็นอยู่ก่อนการหยุดยา Keywords: nortriptyline, โรคซึมเศร้า, อาการปวดเหตุจากพยาธิสภาพประสาท, neuropathic pain
Reference:
1. American Pharmacists Association. Drug Information Handbook, 26th edition. Hudson, Ohio: Wolters Kluwer, 2017.
2. Nortriptyline hydrochloride. https://www.drugs.com/monograph/nortriptyline-hydrochloride.html
3. Nishikawa N, Nomoto M. Management of neuropathic pain. J Gen Fam Med 2017;18:56-60.
ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020