หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทานยา Vissane 2 mg เพื่อรักษาเยื่อบุโพรงมดเจริญผิดที่ ถ้าอยากตั้งครรภ์ จะตั้งครรภ์ยากไหม

ถามโดย Kim เผยแพร่ตั้งแต่ 02/07/2019-11:44:14 -- 11,718 views
 

คำตอบ

Vissane มีตัวยาคัญคือ dienogest ขนาด 2 มิลลิกรัม ใช้รับประทานเพื่อรักษาอาการปวดท้องน้อยจากภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) ผู้ที่มีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่จะมีบุตรยาก ในการรักษาจะใช้ยาดังกล่าวเป็นเวลานาน ยามีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนโพรเจสเตอโรน ขณะใช้ยานี้ระดับเอสโตรเจนในร่างกายลดลง ยับยั้งการตกไข่ รบกวนการเจริญของเยื่อบุในโพรงมดลูก รอบเดือนมาไม่ปกติหรือไม่มาเลย ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโอกาสตั้งครรภ์หากจะใช้ยานี้ต้องมีการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่ไม่ใช่การใช้ยาฮอร์โมน (ห้ามใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนร่วมกับการใช้ยานี้) เมื่อหยุดใช้ยารอบเดือนกลับมาสู่ปกติเหมือนช่วงก่อนใช้ยาได้ภายใน 2 เดือน ซึ่งคาดว่าการทำงานของรังไข่เริ่มกลับสู่ปกติเหมือนช่วงก่อนใช้ยาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องการตั้งครรภ์ภายหลังหยุดใช้ยานั้น มีรายงานว่าผู้หญิงที่ได้รับการรักษาภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ด้วย dienogest ขนาด 2 มิลลิกรัม เป็นเวลานานนับปี ภายหลังหยุดยาแล้วมีบางรายสามารถตั้งครรภ์ได้ในเวลา 6 เดือน Keywords: dienogest, endometriosis, ภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่, การตั้งครรภ์, ภาวะมีบุตรยา
Reference:
1. Visanne® (dienogest tablets 2 mg) product monograph. https://www.bayer.ca/static/documents/news/en/VISANNE-PM-EN-19JUN2015-182736.pdf
2. Schindler AE. Dienogest in long-term treatment of endometriosis. Int J Womens Health 2011;3:175-84.
3. Petraglia F, Hornung D, Seitz C, Faustmann T, Gerlinger C, Luisi S, et al. Reduced pelvic pain in women with endometriosis: efficacy of long-term dienogest treatment. Arch Gynecol Obstet 2012; 285: 167-73
ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020