หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาเหน็บclotrimazoleในคนที่ตกขาวจากเชื้อรามีแนะนำทั้ง ให้เหน็บ 2 เม็ด สามวัน กับ 1 เม็ดเจ็ดวันอยากทราบต่างกันอย่างไรครับ

ถามโดย @phetchabun เผยแพร่ตั้งแต่ 31/07/2018-02:24:02 -- 6,218 views
 

คำตอบ

ในการรักษาโรคติดเชื้อราในช่องคลอด (candidal vulvovaginitis) ด้วย clotrimazole ชนิดเหน็บช่องคลอดนั้น จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ยา clotrimazole 100 มิลลิกรัม เหน็บช่องคลอด วันละ 1 เม็ด นาน 7 วัน เปรียบเทียบกับยา clotrimazole 100 มิลลิกรัม เหน็บช่องคลอด 2 เม็ด นาน 3 วัน โดยการเหน็บยาทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงในการรักษาโรคติดเชื้อราในช่องคลอด (candidal vulvovaginitis) ไม่แตกต่างกัน Keywords: clotrimazole, เหน็บช่องคลอด, โรคติดเชื้อราในช่องคลอด, candidal vulvovaginitis
Reference:
1. MIMs Thailand. Canesten . 2017. Available: https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Canesten/canesten-canesten%201
2. Lebherz TB, Ford LC, Kleinkopf V. A comparison of a three-day and seven-day clotrimazole regimen for vulvovaginal candidiasis. Clin Ther 1981;3:344-8.
ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020