หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็ก อายุต่ำกว่า 2 ปี เป็นร้อนในสามารถใช้ยา trinolone ได้หรือไม่ หรือใช้ได้เมื่ออายุเท่าไหร่

ถามโดย Bai เผยแพร่ตั้งแต่ 15/05/2019-01:12:49 -- 11,779 views
 

คำตอบ

Trinolone ชนิดป้ายแผลในปาก มีตัวยาสำคัญคือ triamcinolone acetonide ความแรง 0.1% ซึ่งเป็นยาประเภทสเตียรอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกัน ไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยานี้ในเด็ก ซึ่งเด็กมีความไวต่อการใช้ยารวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่าผู้ใหญ่ โดยทั่วไปจึงไม่แนะนำให้ใช้กับเด็ก หากจำเป็นต้องใช้ควรใช้เพียงเล็กน้อยและใช้เป็นเวลาสั้นที่สุด มีบางหน่วยงาน (ดูเอกสารอ้างอิง 1) ระบุว่าใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามในกรณีแผลร้อนในนั้นส่วนใหญ่หายเองได้ การหมั่นรักษาความสะอาดภายในช่องปากอาจช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น Keywords: triamcinolone acetonide, แผลในปาก
Reference:
1. Pharmaceutical Society of Singapore. Triamcinolone oral paste/dental paste/oral lotion, updated April 26, 2017. https://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/
Overview_Framework_Policies/Reclassified_Medicines/Updates/Patient_Information_Leaflets/
Triamcinolone%20Ulcer%20Preparations%20PIL%2020-05-2017.pdf
2. Triamcinolone acetonide dental paste. https://www.micromedexsolutions.com
อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020