หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

FLUMUCIL 300mg/3 ML N-acetylcysteine มีผลในการรักษาอาการที่มีเสมหะมากใช่มั้ยคะ และเมื่อฉีดแล้วจะมีผลทำให้ผิวขาวขึ้นหรือมั้ยคะ และหากฉีดมากเกินไปมีผลข้าเคียงต่อร่างการมั้ยคะ

ถามโดย AA เผยแพร่ตั้งแต่ 28/04/2019-16:19:28 -- 10,859 views
 

คำตอบ

Fluimucil มีตัวยาสำคัญคือ เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน (N-acetylcysteine, NAC) ขนาด 300 มก./3 มล. อยู่ในรูปสารละลายที่ใช้สำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ มีข้อบ่งใช้ในการแก้พิษที่เกิดจากยาพาราเซตามอลเกินขนาด แม้ตัวยามีฤทธิ์ละลายเสมหะ แต่หากต้องการใช้เพื่อละลายเสมหะ สามารถใช้ยารูปแบบยารับประทานได้ อย่างไรก็ตามการใช้ NAC ในขนาดที่ใช้แก้พิษที่เกิดจากยาพาราเซตามอลเกินขนาด ไม่มีผลทำให้ผิวขาวขึ้น สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ของ NAC ที่อาจพบ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อาการอื่นในทางเดินอาหาร ผื่นขึ้น แพ้ยา หากได้รับยามากเกินไป (รวมถึงการฉีดยามากเกินไป) มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่กล่าวข้างต้นได้มากและรุนแรงขึ้น Keywords: เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน, N-acetylcysteine, NAC, ผิวขาว, อาการไม่พึงประสงค์
Reference:
1. Emergency care institute. Guidelines for the management of paracetamol overdose. 2016. https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/344172/Paracetamol_OD_Poster_2016_version.pdf
2. Green JL, Heard KJ, Reynolds KM, Albert D. Oral and intravenous acetylcysteine for treatment of acetaminophen toxicity: a systematic review and meta-analysis. West J Emerg Med 2013;14:218-26.
3. Zyoud SH, Awang R, Sulaiman SAS, Sweileh WM, Al-Jabi SW. Incidence of adverse drug reactions induced by N-acetylcysteine in patients with acetaminophen overdose. Hum Exp Toxicol 2010;29:153-60.
ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020