หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กินยาคุมข้ามวัน จากวันที่ 4 ข้ามไปยังวันที่ 12 ยาคุมจะมีผลต่อการคุมกำเนิดอีกไหมคะ

ถามโดย จา ยา เผยแพร่ตั้งแต่ 02/04/2019-02:00:07 -- 646 views
 

คำตอบ

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผงส่วนใหญ่ที่ใช้กันนั้น มักเป็นชนิด 21 เม็ดซึ่งทุกเม็ดมียาฮอร์โมนเท่ากัน หรือเป็นชนิด 28 เม็ดซึ่งมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด (ทุกเม็ดมียาฮอร์โมนเท่ากัน สังเกตจากสีและขนาดของเม็ดยาจะเหมือนกัน) และเม็ดแป้งอีก 7 เม็ด (สีหรือขนาดของเม็ดแป้งจะต่างจากเม็ดที่มียาฮอร์โมนอย่างชัดเจน) การกินยาข้ามวันที่ 4 ซึ่งหมายถึงข้ามเม็ดยาฮอร์โมน ไปยังเม็ดที่ 12 ซึ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนเช่นเดียวกัน ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นสามารถกลับมากินเม็ดที่ข้ามไปนั้นได้ ยายังคงให้ผลในการคุมกำเนิดเท่าเดิม สิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมกินยาอย่างสม่ำเสมอในเวลาเดิมและต่อเนื่องทุกวันจนหมดแผง สามารถอ่านรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล http://tinyurl.com/y7zovld5 Keywords: ยาเม็ดคุมกำเนิด, การกินยาข้ามวัน
Reference:
ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020