หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทานแอนนากลัวฝ้าขึ้น เปลี่ยนมาทานยาคุมเมอซิลอนแทนช่วยได้ไหมค่ะ –ถ้าเปลี่ยนสิวจะขึ้นไหมคะ

ถามโดย ยาย่า เผยแพร่ตั้งแต่ 22/02/2019-16:06:22 -- 5,958 views
 

คำตอบ

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมมีตัวยาสำคัญเป็นฮอร์โมนในกลุ่มเอสโตรเจนผสมกับฮอร์โมนในกลุ่มโพรเจสติน อาการไม่พึงประสงค์ของฮอร์โมนประเภทเอสโตรเจนที่อาจพบเช่น อาการคลื่นไส้ ท้องอืด เกิดฝ้า น้ำหนักตัวเพิ่ม เจ็บคัดเต้านม และอาจมีเลือดออกผิดปกติที่คล้ายประจำเดือนมาแบบกะปริบกะปรอยได้ ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ของฮอร์โมนประเภทโพรเจสตินที่อาจพบเช่น อารมณ์แปรปรวน หน้ามัน มีสิวขึ้น ซึ่งยาคุมกำเนิดยี่ห้อแอนนามีฮอร์โมนประเภทเอสโตรเจนมากกว่ายาคุมกำเนิดยี่ห้อเมอซิลอนจึงอาจทำให้เกิดฝ้าได้มากกว่า นอกจากนี้ฮอร์โมนประเภทโพรเจสตินในยาคุมกำเนิดยี่ห้อเมอซิลอนคือ desogestrel ซึ่งมี androgenic effect น้อยลง จึงอาจส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น หน้ามันและเกิดสิวได้น้อยกว่า levonorgestrel ในยาคุมกำเนิดยี่ห้อแอนนา อย่างไรก็ตาม desogestrel อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ด้านการเกิดลิ่มเลือดได้มากกว่า levonorgestrel นอกจากนี้การเกิดสิวมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง การหมั่นรักษาความสะอาดของใบหน้าอาจช่วยทุเลาได้ และการเลี่ยงแสงแดดอาจช่วยลดการเกิดฝ้า อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล ได้ที่ http://tinyurl.com/y7zovld5 Keywords: ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม, โพรเจสติน, เอสโตรเจน, levonorgestrel, desogestrel, อาการไม่พึงประสงค์
Reference:
1. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ความเข้าใจเรื่องยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม. สารคลังข้อมูลยา2559; 18(2):10-16.
2. Curtis KM, Jatlaoui TC, Tepper NK, Zapata LB, Horton LG, Jamieson DJ, et al. U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016. MMWR Recomm Rep 2016; 65:1-66.
3. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. The UK medical eligibility criteria for contraceptive use (UKMEC) 2016, updated July 2017. Available from: https:// www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/ukmec-2016.
ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020