หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาเป็นไทรอยด์เป็นพิษค่ะแพ้ยา PTU สามารถกินยา เซทิไรซีน Fatec ฟาเทค(ยาแก้แพ้แก้คัน) ได้มั้ยค่ะ


รหัสคำถาม: 7547 ถามโดย: ่Jasmine (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 06/11/2018-13:32:08 -- อ่านแล้ว 323 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

ยา PTU หรือ propylthiouracil เป็นยาที่ใช้รักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกิน หรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบ เช่น จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง เกล็ดเลือดน้อยลง ผื่นขึ้น อาการไม่สบายในทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ขั้นอันตรายมาก ได้แก่ ภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ำรุนแรง (agranulocytosis) โลหิตจางจากไขกระดูกไม่ทำงาน (aplastic anemia) และตับวาย หากมีอาการ มีไข้สูง คลื่นไส้อาเจียนมาก ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีเลือดปน ไอเป็นเลือด ให้หยุดยาแล้วรีบพบแพทย์

สำหรับยา Fatec® มีตัวยาสำคัญ คือ cetirizine เป็นยาต้านฮีสตามีน ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ บรรเทาอาการคัน และผื่นผิวหนังชนิดไม่รุนแรง จากคำถามหากหมายถึงการนำยานี้มาใช้รักษาอาการผื่นจากยา PTU นั้น ยานี้อาจช่วยทุเลาอาการได้ อย่างไรก็ตาม อาการผื่นที่เกิดขึ้นอาจเป็นอาการแพ้ยา (drug allergy) ซึ่งกรณีนี้ต้องรีบหยุดยา PTU (หากมีอาการรุนแรงให้รีบพบแพทย์) หากคำถามหมายถึงว่าใช้ PTU แล้วเกิดแพ้ยา จะแพ้ Fatec® ด้วยหรือไม่ ในกรณีนี้ยาทั้งสองชนิดมีโครงสร้างยาต่างกัน ไม่เกิดการแพ้ยาข้ามกลุ่มระหว่างกัน

Keywords: PTU, propylthiouracil, cetirizine

อ้างอิงจาก:
1. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, et al. 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. Thyroid 2016; 26(10):1356-8.
2. American Pharmacists Association. Drug information handbook with international trade names index. 26th ed. Hudson: Lexi-Comp; 2017.


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล