หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉีดยา Diclofenac ขณะตั้งครรภ์ได้21สัปดาห์ จะเป็นอะไรไหมจะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ไหม

ถามโดย กุ้ง เผยแพร่ตั้งแต่ 19/10/2018-19:00:22 -- 2,421 views
 

คำตอบ

Diclofenac เป็นยาในกลุ่มบรรเทาอาการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ใช้ลดอาการอักเสบและอาการปวดจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรคข้ออักเสบ ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ (มีเพียงการศึกษาจากสัตว์ทดลอง) จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้รวมถึงยาอื่นในกลุ่มยาบรรเทาอาการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ในหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะในช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 30 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนการใช้ในช่วงอายุครรภ์ที่น้อยกว่านี้ควรใช้เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยาว่ามีมากกว่าความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์ Keywords: diclofenac, ยาในกลุ่มบรรเทาอาการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์, NSAIDs
Reference:
1. Micromedex® [Database on internet]. Diclofenac sodium: Thomson Reuters (Healthcare);c2018. Available from: http://www.micromedexsolutions.com /micromedex2/librarian/.
2. US FDA. Diclofenac: US prescribing information. 2018. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/022396lbl.pdf.
กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020