หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีอาการเรอเปรี้ยว จุกเสียดเเน่นหน้าอก บางทีเเสบลำคอหลังจากกินข้าว หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีเสียงเเหบเเละไอแห้งๆ เพราะระคายคอตลอดเวลา กินยา ASPIRIN PLAVIX AMLODIPINE เเละ Fosamax ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ถามโดย ดาราณี จันทร์ เผยแพร่ตั้งแต่ 01/08/2018-09:39:46 -- 951 views
 

คำตอบ

อาการเรอเปรี้ยว จุกเสียดเเน่นหน้าอก เเสบลำคอหลังจากกินข้าว เสียงแหบและไอแห้งๆ สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคกรดไหลย้อน แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กินอาหารแล้วนอนทันที กินอาหารแต่ละมื้อมากเกิน รวมถึงการกินอาหารประเภทของทอด ของมัน ชา กาแฟ หรืออาหารที่มีรสจัด เป็นต้น) จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อช่วยลดอาการ นอกจากนี้อาการดังกล่าวอาจเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยาได้ ซึ่งการรับประทานยาไม่ถูกวิธีอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ง่ายขึ้น สำหรับการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถามมานั้น ในกรณียา aspirin ควรกินยาหลังอาหารทันที ยา Fosamax® (มีตัวยาสำคัญคือ alendronate) ควรกินยาในตอนเช้าหลังตื่นนอนขณะท้องว่างห่างจากอาหารอย่างน้อย 30 นาที กินพร้อมกับน้ำเปล่า 180-240 มิลลิลิตร (ประมาณครึ่งถึงหนึ่งแก้ว) และหลังกินยาต้องอยู่ในท่าตั้งตรงไม่น้อยกว่า 30 นาที (นั่งตัวตรง ยืนหรือเดิน ห้ามก้ม ห้ามเอน ห้ามนอน) เพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่อาจทำให้ระคายเคืองหลอดเดินอาหาร ส่วนยา amlodipine และยา Plavix® (มีตัวยาสำคัญคือ clopidogrel) สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ และควรรับประทานยาช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน ดังนั้น หากรับประทานยาถูกวิธีและปฏิบัติตัวถูกต้องแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยหาสาเหตุที่แน่ชัด Keywords: aspirin, clopidogrel, amlodipine, alendronate, อาการข้างเคียง
Reference:
1. MIMS Thailand. Aspirin. 2018. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/aspirin/?type=brief&mtype=generic
2. Plavix: prescribing information; 2018. Available from: https://packageinserts.bms.com/pi/pi_plavix.pdf
3. Fosamax: prescribing information; 2016. Available from: https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/f/fosamax/fosamax_pi.pdf
ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020